Przeskocz do treści

Pierwszą cechą i formą pobożności w życiu Służebnicy Bożej Rozalii  Celakówny jest gotowość do całkowitego uniżenia i zapomnienia o sobie. To  bardzo ważny rys duchowości Rozalii. Owa gotowość w jej życiu była po to, by  w taki właśnie sposób okazać miłość do Pana Jezusa, by złączyć się z Nim w  Jego tajemnicy uniżenia i opuszczenia na Krzyżu. Czytamy na ten temat w jej  wyznaniach z sierpnia 1928 roku: Żądasz ode mnie ofiary i każesz umiłować  Krzyż Twój, ten Krzyż, do którego odczuwam nieprzeparty pociąg i miłość, bo  Ty, Jezu, z Krzyża mówiłeś mi o tajemnicy miłości: Jeżeli chcesz być do Mnie  podobną i Mnie tylko się podobać, to musisz na mój sposób ukochać Krzyż,  wzgardę, poniżenie i zapomnienie”1. Pan Jezus mówił do Rozalii, że musi być  przybita do krzyża, ale otrzyma przy tym łaskę, że krzyż będzie dla niej  najwyższym szczęściem i radością.  

Czytaj dalej... "Gotowość do całkowitego uniżenia i zapomnienia o sobie w życiu Rozalii Celakówny"

Dom rodzinny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – szkołą wiary i modlitwy

             Służebnica Boża Rozalia Celakówna urodziła się 19 września 1901 roku w Jachówce, niewielkiej wsi położonej w Beskidzie Makowskim na Podhalu. Była najstarszym dzieckiem z ośmiorga dzieci Tomasza i Joanny. Rodzice jej to bogobojni ludzie, którzy dbali o wychowanie katolickie swoich dzieci, przyzwyczajali je do codziennej modlitwy, śpiewania godzinek, odmawiania różańca i przystępowania do sakramentów świętych. Jak wielki wpływ na życie duchowe Rozalii miała jej matka, którą nazywała pierwszą nauczycielką, poucza nas w takich słowach: „Pierwsze wyrazy, których mnie uczyła wymawiać Mama były Jezus i Maryja, ale nim jeszcze umiałam mówić, Mama brała moją małą rękę i kreśliła często znak Krzyża Świętego. Potem uczyła mnie „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i innych modlitewek”. Rozalia miała bardzo dobrą opiekę duchową w swoich rodzicach, którzy zwracali uwagę na to, jak ćwiczyć się w cnotach, wpajali swym dzieciom zasady świętej wiary, a także zwracali uwagę na rozwijanie miłości do Boga i bliźniego. W domu rodzinnym nigdy nie było złego przykładu, chętnie goszczono innych, a zwłaszcza żebraków. 

Czytaj dalej... "Styczeń -Dom Rozalii – szkołą wiary i modlitwy"

4 stycznia 2021 r. upłynęła 8 rocznica śmierci śp. o. Jana Mikruta CSsR, Opiekuna Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce w latach 1998-2013. Z modlitwą i pamięcią wspominamy i dziękujemy za jego życie, kapłaństwo, nauki, rekolekcje, opiekę duszpasterską.

Czytaj dalej... "Ojciec Jan Mikrut – Głos Katolicki 2020"

Króluj nam Chryste!

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO 2021 ROKU

Arcybiskupom, Biskupom, Księżom, Opiekunom duchowym Wspólnot, Siostrom Zakonnym, wszystkim animatorom i członkom Wspólnot wraz z rodzinami, 

życzenia Bożej opieki, wstawiennictwa Matki Najświętszej, św. Józefa, życia w miłości i świętości,  w wypełnianiu woli Bożej. Niech Dzieciątko Jezus napełnia wszystkich pokojem, uzdrawia, jednoczy oraz błogosławi na Nowy 2021 Rok 

 - życzą Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czytaj dalej... ""

Intronizacja, to świadomy akt, decyzja, aby w każdym przejawie życia osobistego, rodzinnego, społecznego punktem odniesienia był Chrystus, Jego Serce, a w relacjach międzyludzkich - miłość. W Intronizacji na pierwszym miejscu jest „Ty”, w odniesieniu do Chrystusa, Jego Boskiego Serca.   Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to decyzja wyboru Jezusa, Jego Serca, „w którym mieszka cała pełnia Bóstwa”.

Czytaj dalej... "Intronizacja osobista i w rodzinie – o. Jan"

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  (J1,14)

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Narodzi się nam Król królów i Pan panów. Z wielkim utęsknieniem oczekujmy przyjścia Króla nad królami, aby Bogu Ojcu złożyć  chwałę i uwielbienie.

Czytaj dalej... "Akt Intronizacji NSPJ w rodzinach"

Kończy się powoli kolejny rok 2020, w którym trzeba było zrezygnować z wielu planów. We Wspólnotach Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa było podobnie, przeżywaliśmy wiele trudności, by wspólnie spotkać się razem, a różne piękne przedsięwzięcia i projekty odkładaliśmy na przyszłość. Istotne tutaj i warte przypomnienia jest to, co czytamy w pismach mistycznych Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, aby dla Dzieła Intronizacji Serca Bożego, dla królowania Jezusa Chrystusa, uczynić wszystko co możliwe, choćby po ludzku niewiele można było uczynić. Tym bardziej to, co z łaski Bożej i ludzkiego wysiłku, można było zrealizować w tym roku, zasługuje dziś na uznanie i przypomnienie. Łączymy te wysiłki z naszą modlitwą, zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem, o prawdziwe królowanie Jezusa Chrystusa w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach parafialnych, Ojczyźnie i świecie. 

Czytaj dalej... "Królowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu"

Ukochała Serce Jezusa i dała nam świadectwo

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękujemy za dar życia i posłannictwo Krajowej Założycielki Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Ewy Nosiadek, która odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce składają podziękowanie śp. Ewie Nosiadek za wielkie świadectwo wiary, trud apostolski i owocną współpracę w dziele, w które, z Woli Bożej włączyła się 25 lat temu w Krakowie wypełniając orędzie Serca Jezusowego do Narodu polskiego tworząc Wspólnoty wynagradzające Bożemu Sercu.

Czytaj dalej... ""