SERCE KRÓLA KRÓLÓW

Sam akt ofiarowania Polski przez intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu

(wyznania z przeżyć wewnętrznych, WAM Kraków 2007)

Czcigodna Służebnica Boża Rozalia Celakówna

Apostołka Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Święty Jan Paweł II

Serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym znakiem miłości.

(por. encyklika Redemptor hominis, 8)