Publikacje

kwi 5, 2023 | Aktualności

LITERATURA WSPÓLNOT

DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Króla królów i Pana panów

Formacja:

 1. Bejda Henryk, Rozalia Celakówna. Historia życia. Wydawnictwo Rafael, Kraków 2014.
 2. Crawley–Boevey Mateo, Jezus Król Miłości (w IV). Poznańskie Zakłady Graficzne, Poznań 1957.
 3. Czepiel Małgorzata (opr.), Kubik Władysław (red.), Rozalia CelakównaWyznania z przeżyć wewnętrznych. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (dodruk: 2008, 2009, 2011, 2020, 2021).
 4. Czepiel Małgorzata (opr.), Kubik Władysław (red.), Rozalia Celakówna. Pisma. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008 (wznow.: 2009, 2011, 2021).
 5. Dobrzycki Zygmunt, Szafraniec SykstusWielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego. Rozalia Celakówna i jej misja. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007 (wznow.: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2022).
 6. Gaweł Józef, Sylwetka czciciela Serca Jezusowego (wyd. II). Wydawnictwo Księży Sercanów 2004.
 7. Gaweł Józef, Kochać Serce Jezusa jak oniWydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Drukmar, Zabierzów 2007.
 8. Gąsior Anna, Królikowski Janusz, Przedziwna historia. Miesiąc ze św. Małgorzatą Marią Alacoque. Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2011.
 9. Hanter Ewa, Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Łomżyńska Księgarnia Diecezjalna APOSTOLICUMŁomża
 10. Królikowski Janusz, Budzenie Kościoła. O misji Papieża Jana Pawła II po dwudziestu latach pontyfikatu. Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000.
 11. Królikowski Janusz, Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa. Historia i założenia teologiczne. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006.
 12. Królikowski Janusz, Aby królował Chrystus! Teologia i kult Chrystusa Króla i Jego Najświętszego Serca. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008.
 13. Królikowski Janusz, Uczyń serca nasze według Serca Twego! O postępowaniu drogą serca. Jasna Góra, 16 czerwca 2012 r. BIBLOS, Tarnów 2012.
 14. Królikowski Janusz, Odnowić pamięć o Bożej Miłości. Dzieje i duchowe przesłanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. BIBLOS, Tarnów 2015.
 15. Kubik Władysław, Świętość to Miłość. Wydawnictwo WAM, Kraków 2022.
 16. Łukawski Andrzej (opr.), Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w ujęciu jego założyciela – o. Mateo Crawley – Boevey SSCC. Wydawnictwo Vox Domini, Katowice 2008.
 17. Mikrut Jan, ABC dla tych, co na ambonie i pod amboną – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wybór Jezusa w tajemnicy Serca. Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2012 (dodruk: Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2021).
 18. Mikrut Jan, Katechezy z cyklu „Serce Króla Królów” głoszone wRadiu Maryja przez o. Jana Mikruta CSsR. Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2013 (dodruk: 2021, 2022).
 19. Nosiadek Ewa, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kraków, Poligrafia Redemptorystów, Tuchów (wznow.: 2016).
 20. Zając Andrzej (red.), Sojka Waldemar (red.), Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów. O Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie. Rozważania dla Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ, formacja 2021 rok. Drukarnia Libra Print, Łomża 2022.

Sympozja (chronologicznie):

 1. Mikrut Jan (red.), Polska nie zginie, jeśli… – materiały z sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Rozalii Celakówny. Toruń, 7-9 września 2001. Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2002.
 2. Mikrut Jan (red.), Serce Króla królów i Pana panujących – materiały z sympozjum poświęconego Słudze Bożej Rozalii Celakównie w 60. rocznicę jej narodzin dla nieba. Toruń, 17-18 września 2004. Tuchów 2005.
 3. Gąsior Anna (red.), Królikowski Janusz, Łabuda Piotr, Tajemnica Najświętszego Serca Pana Jezusa – sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas. Wadowice, 17-19 listopada 2006. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2007.
 4. Kubik Władysław (red.), Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników służby zdrowia – materiały z sympozjum poświęconego Służebnicy Bożej Rozalii Celak w 65. rocznicę jej urodzin dla nieba. Kraków, 6-7 czerwca 2009.
 5. 15-lecie Wspólnot. Kraków-Łagiewniki, Bazylika Miłosierdzia Bożego, 12-13 września 2010 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 6. Kubik Władysław (red.), Zawierzyć Sercu Jezusa – treści sympozjum zorganizowanego z okazji 90. rocznicy konsekracji Bazyliki i aktu oddania Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Krakowie w roku 1921. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 7. Najświętsze Serce Jezusa i Serce Chrześcijanina. Jasna Góra, 29 czerwca – 1 lipca 2011 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 8. Królikowski Janusz (red.), Nosiadek Ewa (red.), Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa – s Kraków-Łagiewniki, 14-16 czerwca 2013. Tuchów 2014.
 9. 20-lecie Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ. Kraków-Łagiewniki, 5-6 czerwca 2015 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 10. Jaśkiewicz Sylwester (red.), Nosiadek Ewa (red.), Zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi. 100 lat objawień fatimskich – materiały z sympozjum. Turno, 12-13 maja 2017. Tuchów 2018.
 11. Mastalski Janusz (red.), Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ratunek dla Polski i świata – X Ogólnopolskie Sympozjum Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów. Kraków, 18-19 czerwca 2022. Wydawca: Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ, Łomża 2022.

Rekolekcje (chronologicznie):

 1. Jezus jest Królem. Rekolekcje intronizacyjne. Jan Mikrut CSsR. Fundacja Nasza Przyszłość, Toruń 1998.
 2. Będę im Bogiem. Intronizacja Jezusa Chrystusa. Rekolekcje dla polskiej wsi. Jan Mikrut CSsR. Brańszczyk, grudzień 1998. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1999.
 3. Rekolekcje Kapłańskie Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Radomyśl n. Sanem 2019. Praca zbiorowa pod red. ks. bp. Stanisława Stefanka TChr. Tuchów 2019.

Modlitewniki:

 1. Frankowski Edward (opr.), Droga Krzyżowa ze Służebnicą Boża Rozalią Celakówną. Jasna Góra 2007. Sandomierz 2009.
 2. Garnczarski Stanisław (opr.), Do Serca Twego, Królu królówŚpiewnik. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2009.
 3. Gąsior Anna, Serce za Serce. Mały przewodnik Czciciela Najświętszego Serca Jezusa. Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2012.
 4. Królikowski Janusz (opr.), Do Serca Twego, Królu królów. Modlitewnik. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2007.
 5. Nosiadek Ewa (opr.), Stefanek Stanisław (red.), Wróćmy do Ojca. Adoracje Bożego MiłosierdziaRok Miłosierdzia 2016. Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2016.
 6. Św. Alfons Maria de Liguori, Nowenna do Najsłodszego Serca Jezusowego. Kraków 1925.

Kroniki:

 1. Kronika Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów. Diecezja Łomżyńska. Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ, Łomża 2015.
 2. Kronika Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Diecezji Rzeszowskiej. Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ, Rzeszów 2015.
 3. Kronika Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Diecezji Sandomierskiej 2003 – 2018. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2018.

Świadectwa:

 1. Cegielska Katarzyna (red.), Lont Maksymiliana, Świadek Ewangelicznej dobroci. Zbiór wspomnień o Księdzu Biskupie Stanisławie Stefanku TChr. Fundacja Vita Familiae 2022. Drukarnia Kamil Borkowski, Łomża.
 2. Chodorska Jolanta, Gigant modlitwy i czynu. Wspomnienia o Ojcu Janie Mikrucie CSsR. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014.
 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content