Sympozja

Sympozja (chronologicznie):

 1. Mikrut Jan (red.), Polska nie zginie, jeśli… – materiały z sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Rozalii Celakówny. Toruń, 7-9 września 2001. Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2002.
 2. Mikrut Jan (red.), Serce Króla królów i Pana panujących – materiały z sympozjum poświęconego Słudze Bożej Rozalii Celakównie w 60. rocznicę jej narodzin dla nieba. Toruń, 17-18 września 2004. Tuchów 2005.
 3. Gąsior Anna (red.), Królikowski Janusz, Łabuda Piotr, Tajemnica Najświętszego Serca Pana Jezusa – sympozjum z okazji 50-lecia ogłoszenia przez Piusa XII encykliki Haurietis aquas. Wadowice, 17-19 listopada 2006. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2007.
 4. Kubik Władysław (red.), Rozalia Celakówna wzorem dla pracowników służby zdrowia – materiały z sympozjum poświęconego Służebnicy Bożej Rozalii Celak w 65. rocznicę jej urodzin dla nieba. Kraków, 6-7 czerwca 2009.
 5. 15-lecie Wspólnot. Kraków-Łagiewniki, Bazylika Miłosierdzia Bożego, 12-13 września 2010 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 6. Kubik Władysław (red.), Zawierzyć Sercu Jezusa – treści sympozjum zorganizowanego z okazji 90. rocznicy konsekracji Bazyliki i aktu oddania Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Krakowie w roku 1921. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 7. Najświętsze Serce Jezusa i Serce Chrześcijanina. Jasna Góra, 29 czerwca – 1 lipca 2011 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 8. Królikowski Janusz (red.), Nosiadek Ewa (red.), Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa – s Kraków-Łagiewniki, 14-16 czerwca 2013. Tuchów 2014.
 9. 20-lecie Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ. Kraków-Łagiewniki, 5-6 czerwca 2015 (materiały niepublikowane dostępne w archiwum Wspólnot).
 10. Jaśkiewicz Sylwester (red.), Nosiadek Ewa (red.), Zjednoczenie Serc Jezusa i Maryi. 100 lat objawień fatimskich – materiały z sympozjum. Turno, 12-13 maja 2017. Tuchów 2018.
 11. Mastalski Janusz (red.), Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ratunek dla Polski i świata – X Ogólnopolskie Sympozjum Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów. Kraków, 18-19 czerwca 2022. Wydawca: Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ, Łomża 2022.
 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content