O. Andrzej Zając CSsR (1968- 2024)

O. ANDRZEJ ZAJĄC CSSR MISJONARZ I APOSTOŁ DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Życie

O. Andrzej Zając urodził się 9 czerwca 1968 r. w Tarnowie. Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił w 1989 r. Śluby zakonne złożył 2 lutego 1991 r., zaś śluby wieczyste 15 sierpnia 1995 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1996 r. w Tuchowie. W czasie studiów seminaryjnych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy: „Tajemnica nawrócenia w kazaniach misyjno-rekolekcyjnych Ojca Dominika Stwarza – CSsR (1915-1988)”. Po dwóch latach pracy w duszpasterstwie i katechezie –w parafii pw. św. Józefa w Toruniu i w parafii NMP Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą- odbył w Krakowie roczne przygotowanie do głoszenia misji i rekolekcji w Polsce (tzw. tirocinium pastorale).

Misje i rekolekcje

Od 1999 r. o. Andrzej podjął pracę misjonarza rekolekcjonisty. W latach 1999-2024 mieszkał w: Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach, Szczecinku, Bardzie. Od stycznia 2024 r. był dyrektorem misji w Zamościu.Przez 25 lat pracy misjonarskiej wygłosił 560 rekolekcji i misji w różnych parafiach w Polsce i zagranicą. W tym czasie głosił wiele kazań odpustowych i okolicznościowych, konferencji i odczytów.

Dzieło Intronizacji NSPJ

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa było ważnym elementem duchowości o. Andrzeja, który kontynuował misję głoszenia miłości Chrystusa i zachęcał wiernych do głębokiego, osobistego oddania się Jemu.

Po śmierci o. Jana Mikruta CSsR o. Andrzej podjął aktywną współpracę z Krajową Założycielką Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Eleonorą Ewą Nosiadek (1948 -2020). Kontynuując wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego przekazane przez Czcigodną Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę głosił z głębokim przekonaniem, że jest to Boże dzieło. Podczas rekolekcji ogólnopolskich i diecezjalnych oraz dni skupienia przybliżał postać Rozalii Celakówny ukazując jej życie, duchowość i przesłanie.

1-go lutego 2013 r. przybył na Jasną Górę, by wziąć udział w dorocznym czuwaniu Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ. W dniach 14-16 czerwca 2013 roku towarzyszył duchowo Wspólnotom w sympozjum Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach. W dniach 18-19 czerwca 2022 r. uczestniczył w X Ogólnopolskim Sympozjum Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów w Krakowie przy bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. Podczas jubileuszowego sympozjum, które odbyło się pod hasłem – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ratunek dla Polski i świata wygłosił referat: „Serce Jezusa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

W 2023 r. w Sanktuarium Bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata modlił się wraz ze Wspólnotami za Kościół i Ojczyznę, polecając Prymasowi Tysiąclecia Intronizację Narodową Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O. Andrzej przez wiele lat brał udział w corocznych nocnych czuwaniach Wspólnot w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz w bazylice Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Głosił rozważania apelowe i homilie podczas nocy czuwania, przewodniczył modlitwom, posługiwał w sakramencie pokuty i pojednania.

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa było dla o. Andrzeja przedmiotem troski, modlitwy i ofiary. Jako doświadczony misjonarz głosił królestwo Boże wskazując na wielką miłość Serca Bożego do ludzi i potrzebę jej odwzajemniania. Od wielkich miast, po miasteczka i wsie przybywał do poszczególnych parafii głosząc kazania przygotowujące parafie do intronizacji. Przeprowadzał rekolekcje intronizacyjne i ponowienia Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcał do dokonania tego aktu w rodzinach i wspólnotach, aby Serce Boże królowało we wszystkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego i społecznego.

Publikacje i materiały formacyjne

O. Andrzej był autorem oraz współautorem materiałów formacyjnych, takich jak książki, broszury, artykuły i nagrania, które pomagają wiernym zrozumieć i wdrożyć praktyki związane z Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 2016 roku napisał książkę pt. „Kazania odpustowe i okolicznościowe” opatrzoną budującym wstępem do wydania pierwszego napisanym przez o. Stanisława Kuczka CSsR (Toruń, 10.12.2012 r.), z którym przeprowadził 60 misji i rekolekcji. We wstępie do wydania drugiego Urszula Stolarczyk (Rzuchowa, 26.01.2016 r.) w odniesieniu do kazań o. Andrzeja pisze – „to przemodlona i przemyślana całość. (…) Jego słowo trafia prosto do serca, choć czasem wydaje się, że to, co mówi jest takie oczywiste”.

Służba bliźnim

O. Andrzej posiadał dar nawiązywania i budowania relacji międzyludzkich. Jego otwartość i serdeczność zjednywały mu serca tych, których spotykał. Poprzez swoje zaangażowanie w wiele dzieł, o. Andrzej udzielał się charytatywnie, co jest wyrazem miłości i oddania Chrystusowi. Były to różne formy pomocy potrzebującym, inspirowane duchem miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ostatnia Posługa

12 maja 2024 r. w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w Domu Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa w Swarzewie, o. Andrzej wygłosił ostatnie kazanie. W słowach skierowanych do Wspólnot pozostawił wezwanie do kontynuacji Dzieła Intronizacji: „Niech trwanie przed Jezusem na adoracji będzie motywacją do tego, byśmy nie tracili czasu, ale szli, apostołowali, nawet gdy okoliczności są trudne”.

Śmierć

O. Andrzej Zając w nocy z 12 na 13 maja 2024 r. wracając z rekolekcji prowadzonych dla Wspólnot Archidiecezji Gdańskiej uległ wypadkowi samochodowemu. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł w poznańskim szpitalu 14 maja 2024 r.

Pogrzeb odbył się 24 maja 2024 r.w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Budzik, homilię wygłosił Ojciec Prowincjał Dariusz Paszyński. Po uroczystościach pogrzebowych spoczął na Cmentarzu w Tuchowie w grobie redemptorystów.

Bóg w niezmierzonej swej dobroci wskazuje nam przykłady ludzi – apostołów swojej Miłości. Takim apostołem był o. Andrzej Zając, który pozostanie w naszych sercach jako wierny orędownik Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content