GRUDZIEŃ 2018

gru 21, 2018 | Formacja, Rok 2018

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ – grudzień 2018 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA DRODZE DO NAWRÓCENIA

Błogosławieństwa to wyraźne wskazówki do tworzenia i budowania żywej więzi z Chrystusem, do kroczenia drogą Miłości wypływającego z Kazania na Górze. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał do odrzucenia lęku i małostkowości w wypełnianiu skierowanego do wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi wezwania Chrystusa oraz do otworzenia się na dary płynące z realizacji zachęty do bycia szczęśliwym tu i teraz i w wieczności. Przypomnijmy sobie:

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu – nie chcemy być ubodzy, mimo że nieraz się tacy stajemy, bliżej nam do ewangelicznego bogacza w pragnieniach i oczekiwaniach. Nieuporządkowane pragnienia korzystania i posiadania, przywiązanie do drobiazgów sprawia, że nie chcemy przyjąć tego, co Bóg pragnie zaoferować. On od dawna przygotował dla nas wszystko to co najlepsze. Zaufajmy Mu bo wszystko mamy U BOGA.
 2. Błogosławieni którzy się smucą – wielu jest zasmuconych ale czy jest to smutek ewangeliczny? Czy w imię miłości zasmuca nas grzech bliźniego, czy raczej jesteśmy na niego oburzeni i piętnujemy osobę nie grzech. Czy smutek płynący z bezradności wobec choroby, śmierci, jakiejś katastrofy nie przeradza się w narzekanie i powątpiewanie o Bożej Miłości? Apostołowie Serca Jezusa boleją nad grzechem swoim i bliźnich oraz starają się wynagradzać Bożemu Sercu ofiarując swoje cierpienia i modlitwę. Tylko ci którzy poznali cierpienie i smutek potrafią współczuć.
 3. Błogosławieni cisi – wydaje się, że na każde zło trzeba odpowiedzieć gniewem, podniesionym głosem, oburzeniem, urażoną własną godnością. Tymczasem apostołowie cisi ufali we wszystkim Bogu, z godnością cicho przyjmują Wolę Bożą, ufając że sprawiedliwość Boża jest ponad ludzką a trudy i niesprawiedliwe sądy przyjęte z pokorą zostaną nagrodzone.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości  apostołowie Serca Jezusowego jest wrażliwy na krzywdę i płacz dotkniętych skutkami  niesprawiedliwości. Nie poddaje się dyktatowi panujących opinii i zwyczajów , lecz w cierpieniach stawia im opór. Ojciec Św. Franciszek mówi: „ Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iż 1, 17) Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością”.
 5. Błogosławieni miłosierni – Trudno jest nam uświadomić sobie, że mamy dzielić się z innymi tym wszystkim co sami w nadmiarze otrzymaliśmy od Boga – duchowo i materialnie. Będąc ubogim w duchu, szybciej odkrywamy osobiste możliwości  bycia miłosiernym dla braci i dla siebie.
 6. Błogosławieni czystego serca – oczyszczenie serca, życie w coraz pełniejszej harmonii ze Słowem Boga i Jego wolą, dokonuje się stopniowo, jest to dynamiczna droga. To jest łaska dawana człowiekowi darmo. Pan Bóg jednak pragnie z nami współpracować w pomnażaniu tej łaski. Apostołom Serca Jezusa w tym, może pomóc tylko częsta spowiedź i Komunia Św.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – Pokój nie zostanie zrealizowany dotąd, dopóki nie zagości w sercu każdego człowieka. Nie zaniesiemy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby móc się dzielić i wprowadzać pokój w rodzinie, z sąsiadami w własnym mieście i kraju, potrzeba żyć i świadczyć życiem według zachęt płynącym z błogosławieństw.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości – pokusa zniechęcenia w zaangażowaniu, kiedy efekty działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; lęk wobec prześladowań i przeciwności – to wszystko hamuje i powstrzymuje nas przed zdecydowanym działaniem w wypełnieniu woli Boga.

Drodzy czciciele Bożego Serca i Jego apostołowie! Dopóki nie zaczniemy przemieniać własnego życia według danych nam wskazówek, nigdy nie odczujemy szczęścia płynącego z obcowania na co dzień z Bogiem i danej nam szansy przemienienia świata, będziemy brodzić przy brzegu nie wypłynąwszy na głębię chrześcijaństwa i w głębi serca zazdrościć tym, którzy zaufali Bogu.

Bibliografia; Barbara Karpińska –Osiem błogosławieństw – drogowskazy na drodze nawrócenia

Opr. EN .

 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content