X ROCZNICA ŚMIERCI O. JANA MIKRUTA CSsR

sty 3, 2023 | Aktualności

O. Jan Mikrut CSsR (1942 – 2013), Apostoł Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4 stycznia 2023 roku upływa 10. rocznica śmierci o. Jana Mikruta, Opiekuna Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Wielką inspiracją dla redemptorysty była mistyczka z Jachówki Rozalia Celakówna (1901 – 1944), Apostołka Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której odnajdował wspaniały wzór. Podkreślał jej pragnienie wypełnienia woli Bożej poprzez heroiczną służbę bliźnim oraz żarliwą miłość do Ojczyzny. Wskazywał trzy najważniejsze wartości w jej życiu: Najświętszy Sakrament, Najświętsza Maryja Panna i Krzyż Pana Jezusa.

O. Jan Mikrut propagował przesłanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego przez Czcigodną Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. W katechezie z cyklu Serce Króla Królów o życiu i przesłaniu Rozalii wygłoszonej w Radiu Maryja 7 marca 2008 roku powiedział: Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów zapoczątkowała Sł. Boża Rozalia Celakówna. Była inicjatorką wielkich dzieł w służbie Bożej. Doświadczenia mistyczne i duchowe przeżycia Rozalii stały się inspiracją do powstawania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów. (…) Służebnica Boża Rozalia Celakówna była osobą, która w sposób absolutnie doskonały, z motywacji najczystszej miłości do Jezusa potrafiła dać się ukrzyżować po to, żeby wynagrodzić zło Chrystusowi i żeby jej miłość, praca i ofiara była darem za tych ludzi, którzy byli dotknięci grzechem. Jako pielęgniarka całe swoje życie oddała chorym, przy niej nikt nie umarł w grzechu bez pojednania z Bogiem. Miała serce bardzo szeroko otwarte na cały świat. Modliła się przede wszystkim za Polskę. (…) Modlimy się o wyniesienie jej na ołtarze, bo takich wzorców nam bardzo potrzeba. Rozalia Celakówna uczy nas, że najważniejszą wartością jest miłość, służba, szczególnie w warunkach najtrudniejszych. Trzeba dać Chrystusowi ten dar z miłości, jako wynagrodzenie, aby On go przyjął za tych, którzy go potrzebują i nierzadko ofiarować nie tylko modlitwę, ale także życie.

O. Jan od 1998 r. współpracował z Eleonorą Ewą Nosiadek – Krajową Założycielką Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przygotowywał współbraci do pracy w tym Dziele. Przez 15 lat jako Duszpasterz Wspólnot w Polsce zaangażował się w budowanie i formację Wspólnot. Uczył, jak sprawy Boże stawiać na pierwszym miejscu, a Wspólnotę budować na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Często podkreślał: Wspólnoty się nie organizuje, wspólnotę się buduje. Do wspólnoty dokłada się własny trud, modlitwę, cierpienie i pracę.

Jako Kapłan Serca Jezusowego zaszczepiał w wiernych kult Serca Pana Jezusa i wskazywał właściwy kierunek Intronizacji. Głosił, że Intronizacja jest radykalnym wyborem Jezusa w tajemnicy Jego Przenajświętszego Serca, jest odpowiedzią serca za Serce, miłości za Miłość. Nie jest ludzkim wymysłem, ale jest sprawą Bożą.

To Boże Dzieło, zwłaszcza u kresu życia o. Jana, było przedmiotem jego troski, modlitwy i ofiary. Ból i cierpienie, jakie przyniosła choroba, poświęcił Dziełu Intronizacji. Uczył, jak wypełniać wolę Bożą w trudzie życia i sam był tego przykładem do końca. Mottem jego życia były słowa: Jezu, Ufam Tobie. Ufał bezgranicznie Bogu i powierzał się w modlitwie: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…`

O. Jan Mikrut odszedł do Domu Ojca 4 stycznia 2013 r., w pierwszy piątek miesiąca w godzinie Apelu Jasnogórskiego. 9 stycznia 2013 r. po uroczystościach pogrzebowych w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie spoczął na Cmentarzu Podgórskim w krypcie grobu redemptorystów.

Dziękujemy Panu Bogu za o. Jana Mikruta, charyzmatycznego kapłana, za jego słowa oraz świadectwo życia. Ufamy, że z nieba wstawia się za Dziełem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W duchu wdzięczności ofiarujemy Msze Święte w intencji zmarłego w naszych parafiach.

Króluj nam Chryste!

4 stycznia 2023 r. spotkanie Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, ul. Zamoyskiego 56.

Program spotkania:

10:30 Nawiedzenie grobu o. Jana Mikruta na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie (złożenie kwiatów, zapalenie zniczy).

12:00 Eucharystia w intencji śp. o. Jana Mikruta pod przewodnictwem o. Andrzeja Zająca CSsR 13:00 Obiad.
13:30 Konferencja poświęcona życiu i posłudze o. Jana Mikruta w Dziele Intronizacji NSPJ. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, zakończenie.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content