Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

paź 31, 2022 | Aktualności

Lucyna Emilia Wiśniewska urodziła się 30 czerwca 1955 roku w Skaryszewie. Zginęła śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym 30 października 2022 roku w Modrzejowicach. Polska lekarka i polityk, posłanka na Sejm V kadencji.

Od 1981roku jako lekarz medycyny była związana ze Służbą Zdrowia w Warszawie i Radomiu, pełniąc funkcje i stanowiska kierownicze. Od kilku lat sprawowała urząd dyrektora SANEPID-u w Radomiu.

Działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. Od 1974 zajmowała się organizacją pielgrzymek na Jasną Górę i kierowała służbami medycznymi. Od ponad 16 lat była zaangażowana w Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w diecezji radomskiej i w Polsce.

W 2006 roku wraz z senator RP Janiną Fetlińską (zginęła w katastrofie smoleńskiej) założyła Parlamentarną Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ wynagradzającą Bożemu Sercu za grzechy osobiste i społeczne. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Czuwaniach Modlitewnych Wspólnot na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu, podczas których wraz ze wspólnotą parlamentarną prowadziła modlitwę za naszą Ojczyznę. Jako diecezjalna animatorka Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ podejmowała inicjatywy apostolskie

i przyczyniała się do budowania wspólnot adorujących Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w parafiach.

W 2009 roku na Ogólnopolskim Sympozjum w Krakowie poświęconym 65. rocznicy śmierci Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny – „Rozalia Celakówna wzorem dla Pracowników Służby Zdrowia” – jako prelegent, przedstawiając referat: „Wspólnota dla Intronizacji NSPJ inspiracją, potrzebą i pomocą w Dziele Intronizacji” powiedziała: Zapragnęłam, aby w Polsce Jezus Chrystus królował w każdym sercu przez Jego prawdę, pokój, sprawiedliwość, dobroć, miłość i miłosierdzie. Zapragnęłam takiej Polski, gdzie prawo będzie oparte na dekalogu, poszanowaniu każdego życia i godności człowieka i sama zapragnęłam należeć do takiej wspólnoty dla Boga i dla dobra Polski.

Dziękujemy Panu Bogu za dar Jej życia przenikniętego Miłością Serca Jezusowego i patriotyzmem, które dzieliła z innymi i jako świadectwo wiary urzeczywistniała we wszystkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego i społecznego zgodnie z nauką Kościoła.

Otaczamy śp. Lucynę E. Wiśniewską pamięcią modlitewną i wierzymy mocno, że Dzieło, któremu się poświęciła będzie rozwijać się w naszej Ojczyźnie, a owoce Jej życia będą dojrzewać i trwać. Króluj nam Chryste!

Składamy wyrazy współczucia: rodzinie, znajomym oraz animatorom i członkom Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji radomskiej.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ w Polsce wraz z oo. Redemptorystami posługującymi w Dziele

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Radom, 30. 10. 2022 r.

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content