Sprawozdanie z rekolekcji | Wigry 29 czerwca – 3 lipca 2023

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKICH REKOLEKCJI
WSPÓLNOT DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
(WIGRY 29.06. – 03.07.2023)

Ksiądz prof. dr hab. Janusz Mastalski, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, krajowy delegat d/s Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wygłosił nauki rekolekcyjne dla Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w Wigrach. Posługą duszpasterską rekolekcje wspierali kapłani: ks. kan. dr Andrzej Mikucki z Diecezji Łomżyńskiej oraz ks. Stanisław Walenciej z Archidiecezji Białostockiej.

Program rekolekcji obejmował: całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, poranne modlitwy różańcowe w Kaplicy Adoracji, Msze św. z homilią ks. bpa Janusza Mastalskiego, konferencje rekolekcyjne w Galerii Dużej, modlitwy południowe i wieczorne, Różaniec prowadzony przez poszczególne Wspólnoty, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową oraz godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Apelem Jasnogórskim. Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą różańcową w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w malowniczym otoczeniu jeziora Wigry. Ks. dr Jacek Nogowski, proboszcz parafii przywitał ks. bpa Janusza Mastalskiego oraz uczestników rekolekcji. Bogusława Kraszewska, odpowiedzialna za wspólnoty, powitała Jego Ekscelencję ks. biskupa i przedstawiła uczestników rekolekcji z archidiecezji: białostockiej, gdańskiej, warszawskiej oraz diecezji: drohiczyńskiej, łomżyńskiej, świdnickiej i toruńskiej.

Ksiądz biskup, słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa – „Serce Jezusa, świątynio Boga” wprowadził nas w refleksję nad żywą Świątynią Boga, którą jest sam Jezus Chrystus. Kierując się zawołaniem biskupim: „Dominus spes mea” – „Pan moją nadzieją”, w oparciu o wezwania ewangeliczne i nauczanie papieży ukazał nam główny cel, którym jest pogłębienie wiary, nadziei i miłości oraz nawrócenie i kształtowanie swojego serca na obraz i podobieństwo Serca Jezusowego.

Spotkanie z rekolekcjonistą przybliżyło istotę kultu Najświętszego Serca Jezusowego: “sprawiedliwości i miłości skarbnicy”, “dobroci i miłości pełnego”, “cnót wszelkich bezdennej głębiny”, “w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”, “cierpliwego i wielkiego miłosierdzia”, “źródła życia i świętości”. Jezusowe Serce ma moc oczyszczania naszych serc ze stanów: lenistwa, depresji, smutku, pesymizmu, rezygnacji, czy zmęczenia. Ksiądz biskup przestrzegał przed następującymi cechami serca, które są przeciwieństwem Serca Jezusowego: serca naiwności, serca pełnego głupoty, przepełnionego zazdrością, nieroztropnego, serca upartego, niewrażliwego, niewdzięcznego, serca marginalizującego Boga, serca przepełnionego zapomnieniem o Bogu.

Biskup Janusz Mastalski zwracał uwagę, by wzbudzać w sobie postawę dziękczynienia, przebaczania, cierpliwości i pokory. Na podstawie swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, literatury oraz posługi egzorcysty ks. biskup ukierunkowywał i zachęcał nas do konsekwentnej pracy nad sobą, aby swoim przykładem życia dawać świadectwo w rodzinie i otoczeniu. Podkreślił, że jako Wspólnota powinniśmy dążyć do świętości, a za przykładem Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny z odwagą i poświęceniem wypełniać swoje zadania.

Drugi dzień rekolekcji poświęcony był kontemplacji, modlitwie indywidualnej oraz doświadczeniu obecności Boga w ciszy. “Tylko tam, gdzie nie ma słów, można zacząć widzieć” – to jedna z sentencji klasztornych, odwołująca się do tradycji kamedułów. Modlitwa w miejscu, gdzie przed wiekami żyli i modlili się w ciszy zakonnicy okazała się wielkim błogosławieństwem dla uczestników rekolekcji.

Do Wigier przybywali już w XV wieku książęta litewscy i królowie polscy. Król Jan II Kazimierz Waza ufundował w 1667 roku erem wyspy wigierskiej. Fundacja tego klasztoru stanowiła dopełnienie ślubów lwowskich z 1656 roku. Zanoszone przez kamedułów modlitwy miały wyjednać u Boga odwrócenie klęsk za panowania króla Jana Kazimierza. Rekolektanci zwiedzili kompleks pokamedulskiego klasztoru, kościoła wybudowanego według projektu Pietra Puttiniego z katakumbami, a także Muzeum Jana Pawła II: kaplicę papieską, bibliotekę i apartamenty papieskie. Tam w dniach 8 -10.06.1999 r. przebywał Ojciec Święty. Pamiątką jego pobytu na Wigrach jest tablica z napisem: “Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest miłością, błogosławi Waszej Ziemi i wszystkim mieszkańcom – JAN PAWEŁ II”. Rejs statkiem szlakiem papieskim, dał możliwość podziwiania pięknych krajobrazów wokół jeziora Wigry. W godzinach wieczornych po Nabożeństwie Fatimskim uczestnicy rekolekcji wzięli udział w procesji z relikwiami św. Hiacynty i św. Franciszka – dzieci fatimskich. Modlitwa apelowa zakończyła kolejny dzień rekolekcyjny.

Niedzielnej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Janusz Mastalski, koncelebrowali: proboszcz parafii ks. Jacek Nogowski, duszpasterze diecezjalni oraz przybyli kapłani. Pod koniec Mszy św. został odczytany Akt Intronizacji Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na Mszy św. zgromadzili się parafianie, uczestnicy rekolekcji oraz goście. W godzinach popołudniowych, w Galerii Dużej, animatorzy Wspólnot z Diecezji Łomżyńskiej wystawili sztukę pt.: „Idę śladami Króla królów i Pana panów”. Przedstawienie przybliżyło Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przesłanie Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944).

W poniedziałek na zakończenie rekolekcji bp Janusz Mastalski udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa. Rekolekcje odnowiły nas duchowo, napełniły nasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Podsumowaniem wewnętrznego skupienia Wspólnot niech będą słowa z poematu Karola Wojtyły “Pieśń o Bogu ukrytym”

“Wybrzeża pełne ciszy”
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

Wdzięczni Bogu za dar rekolekcji, składamy podziękowanie ks. bp. Januszowi Mastalskiemu, krajowemu delegatowi ds. Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych oraz czas poświęcony uczestnikom rekolekcji. Ks. Jackowi Nogowskiemu proboszczowi parafii w Wigrach, dziękujemy za gościnne przyjęcie w pokamedulskim kompleksie klasztornym. Duszpasterzom diecezjalnym dziękujemy za obecność i posługę w sakramencie pokuty i pojednania. Wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili się do organizacji rekolekcji – serdeczne Bóg zapłać.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content