Sprawozdanie z rekolekcji | Kalwaria Zebrzydowska 20-22.10.2023 r.

Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym…

W dniach 20 – 22 października 2023 r. pod patronatem Księdza Biskupa Janusza Mastalskiego, Krajowego delegata do spraw Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się rekolekcje ogólnopolskie przeprowadzone przez o. Andrzeja Zająca CSsR w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W rekolekcje aktywnie włączył się franciszkanin o. Damian Pietrowski.

Rekolekcje Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęły się spotkaniem modlitewnym w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce. Jest to malownicza wieś położona wśród pięknych Beskidów nad rzeką Jachówką w województwie małopolskim, która jest miejscem narodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944).

O godzinie 15: 00 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia prowadzoną przez proboszcza parafii ks. Mariusza Mendyka przybyli przedstawiciele Wspólnot z archidiecezji krakowskiej i częstochowskiej, z diecezji: bielsko-żywieckiej, łomżyńskiej, sandomierskiej, toruńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i rzeszowskiej.

O. Andrzej Zając poprowadził Drogę Krzyżową z rozważaniami o wielkim wezwaniu Serca Jezusa do Narodu Polskiego przekazanym przez Sł. Bożą Rozalię Celakównę. W obliczu męki Jezusa Chrystusa wynagradzaliśmy za grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i całej Ojczyzny, a także powierzyliśmy Panu Jezusowi rekolekcje i Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzięki życzliwości miejscowych parafian nawiedziliśmy Izbę Pamięci poświęconą Rozalii Celakównie.

W Kalwarii Zebrzydowskiej o. Andrzej wygłosił konferencję o pokorze, wprowadzającą w skupienie rekolekcyjne. Przewodniczył wieczornej Eucharystii w Kaplicy Papieskiej, podczas której wygłosił homilię. Po Apelu Jasnogórskim rozpoczęła się na nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

21 października bp Janusz Mastalski w Auli Domu Pielgrzyma wygłosił konferencję o rozczarowaniach, odnosząc się do biblijnych postaci, a także przykładów z życia świętych i błogosławionych oraz w oparciu o pisma Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Omówił kwestie rozczarowania Panem Bogiem, drugim człowiekiem, swoim środowiskiem i też sobą nawzajem. Ksiądz biskup uwrażliwiał na pozytywne myślenie w odniesieniu do Wspólnoty oraz konsekwentną pracę nad sobą na drodze ku Jezusowi. Zachęcał do budowania takich wspólnot rodzinnych i modlitewnych, które będą żyły Ewangelią, radością wiary, nadziei, miłości i wspierających się modlitwą.

O godzinie 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej bp Janusz Mastalski przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrowali: Duszpasterz Archidiecezji Krakowskiej ks. Dariusz Susek, redemptorysta o. Andrzej Zając oraz franciszkanin Damian Pietrowski. W odniesieniu do Bożego Słowa (Łk 12,8-12) biskup nawiązał do programu Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i zachęcał do wierności ideałom przekazanym przez Rozalię Celakównę oraz życia w bliskości Serca Jezusowego. Podkreślił, aby nie zniekształcać i nie upolityczniać pism Rozalii Celakówny. Zachęcał także do odważnego świadczenia o Dziele Intronizacji Serca Jezusowego w parafiach i rodzinach. Zwrócił uwagę na świadectwo życia, by w postawie przyznawania się do Jezusa być świadkiem wiary w sytuacjach trudnych, a przez otwieranie się na Boga walczyć konsekwentnie z grzechem. Kontynuując myśl, biskup Janusz wskazuje na drogę Pana Jezusa do Jerozolimy i zaprasza nas na Jego ścieżki – jako naszą drogę i cel, podkreślając: „Bo przebite włócznią Serce bije dla mnie”.

W dalszej części spotkania modlitewnego uczestnicy rekolekcji indywidualnie nawiedzili Dróżki Kalwaryjskie przedstawiające historię ukrzyżowania Pana Jezusa oraz Dróżki Matki Bożej, które ukazują ból Maryi stojącej pod krzyżem, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kalwaryjski kompleks przenosi nas w rzeczywistość ostatniej drogi Jezusa Chrystusa w Jerozolimie i wprowadza w tajemnicę doświadczenia spotkania z Jezusem, który idzie ze mną i niesie mój krzyż.

W kolejnej konferencji o. Andrzej przedstawił główny cel wspólnot, którym jest realizowanie pragnień Najświętszego Serca Jezusowego dotyczących Jego Intronizacji zgodnie z przesłaniem Pana Jezusa skierowanym do św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny.

W godzinach popołudniowych kapela rodzinna Sikorski z miejscowości Laliki przedstawiła w plenerze swój bogaty repertuar muzyczny. Występ rodzinny zorganizowała animatorka wspólnoty parafialnej z diecezji bielsko- żywieckiej. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Modlitwa Apelowa zakończyły sobotni dzień rekolekcyjny.

22 października niedzielnej Eucharystii przewodniczył o. Andrzej Zając. W Słowie Bożym odniósł się do Ewangelii dnia oraz zgodnie z intencją za śp. Ewę Nosiadek w trzecią rocznicę śmierci nawiązał do jej apostolstwa i świadectwa wiary. Pod koniec Mszy Świętej animatorka Archidiecezji Krakowskiej odczytała Akt Intronizacji Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Na zakończenie uczestnicy dzielili się świadectwem odnośnie do przeżytych rekolekcji. Wyznania były pełne miłości, wiary w Boga i otwarcia się na drugiego człowieka. Podsumowaniem niech będą słowa św. Jana Pawła II: „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini, 7).

Wdzięczni Bogu za dar rekolekcji w Sanktuarium Kalwaryjskim składamy podziękowanie bp. Januszowi Mastalskiemu, krajowemu delegatowi ds. Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, za wygłoszenie Słowa Bożego, nauk rekolekcyjnych oraz za zaangażowanie w rozwój i formację naszych Wspólnot.

Ojcu Andrzejowi dziękujemy za wygłoszenie nauk rekolekcyjnych, posługę w sakramencie pokuty i pojednania, a także o. Damianowi za posługę oraz wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili się do organizacji rekolekcji. Ojcom bernardynom, gospodarzom miejsca dziękujemy za życzliwość i gościnę w Domu Pielgrzyma.

Króluj nam Chryste!

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content