• Start
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiego nocnego czuwania na Świętym Krzyżu z 14 na 15 września

Sprawozdanie z ogólnopolskiego nocnego czuwania na Świętym Krzyżu z 14 na 15 września

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów po raz 27 zgromadziły się na Ogólnopolskim Nocnym Czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Jasnogórskiej Królowej.

Uczestnicy spotkania modlili się w intencjach: o jedność i świętość Kościoła Chrystusowego, w intencji biskupów, kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne, Ojczyzny i rządzących, o pokój w Polsce i na świecie, wynagradzającej Bożemu Sercu, o Narodową Intronizację Serca Jezusowego, o beatyfikację Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny. Za zmarłych: bpa Stanisława Stefanka, o. Jana Mikruta w 10. rocznicę śmierci, Ewę i Janusza Nosiadków oraz wszystkich zmarłych czcicieli Serca Jezusowego.

 1. Andrzej Zając CSsR w godzinie Apelu Jasnogórskiego, w słowie wygłoszonym do czuwających, zachęcał Wspólnoty, by poprzez cotygodniową adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie odpowiadały miłością na Bożą Miłość. Przypomniał również o potrzebie modlitwy w intencji rodzin w słowach: Powierzamy Ci Maryjo nasze rodziny – niech się w nich umacnia królowanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa; niech Jezus, Król Miłości, będzie w nich zawsze godnie przyjmowany; niech dojrzewają w nich chrześcijańskie i ojczyste obyczaje; niech młode pokolenie wzrasta w wierności Chrystusowi – zgodnie z przesłaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.       

Ks. Dariusz Sałek, duszpasterz Wspólnot diecezji radomskiej, we wprowadzeniu do modlitwy odniósł się do Roku Duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako Wspólnotę wierzących, kroczących razem do Domu Ojca. W oparciu o wezwania ewangeliczne ukazał nam główny cel, którym jest pogłębienie wiary w Kościół Chrystusowy, abyśmy mogli służyć Kościołowi w pokorze i szacunku do drugiego człowieka. Przypomniał także słowa Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Przebaczenie, to przywrócenie sobie wolności. Podkreślając znaczenie takiej postawy w naszym życiu, dodał: aby nasza modlitwa podczas tego czuwania była wołaniem o prawdziwą jedność w naszych sercach, rodzinach i Wspólnotach, byśmy wierząc w Kościół Chrystusowy mogli wszyscy stanowić jedno.

O godzinie 24:00 Eucharystii przewodniczył o. Andrzej Zając w koncelebrze z księżmi opiekunami Wspólnot. Ks. Janusz Podlaszczak – duszpasterz wspólnot diecezji rzeszowskiej – w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na Osobę Jezusa Chrystusa, który został przedstawiony w świątyni: Maryja i Święty Józef przynosząc do świątyni Dziecię Jezus, nie tylko wykonali przewidzianą przez Prawo praktykę religijną. Matka Najświętsza i św. Józef przyszli do świątyni z Jezusem – Osobą. Symeon i Anna nie tylko uczestniczyli w jakieś praktyce religijnej, oni przyjęli Jezusa – Osobę. Uradowany Symeon wyśpiewał hymn ku czci Pana Boga – Osoby. Kaznodzieja nawiązał również do słów Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny: Jedynym i wyłącznym celem moim jest Jezus, zamieszczonych w książce pt. ”Trudna droga” autorstwa ks. prof. Władysława Kubika SJ. Kontynuując myśl, ks. Janusz Podlaszczak przypomniał także słowa św. Jana Pawła II z Listu Apostolskiego Novo millennio ineunteMy nie potrzebujemy żadnego nowego programu, bo my ten program już mamy, a jest nim Jezus Chrystus. Ks. Janusz zwracając się do zgromadzonych Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ zachęcił wszystkich do wytrwałej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, aby doświadczyć spotkania z Jezusem – Osobą, Światłością Świata. 

Program obejmował: adorację NS, modlitwę za Ojczyznę, różaniec z rozważaniami św. Jana Pawła II, Koronkę do BM, Drogę Krzyżową. O godzinie 4.00 śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny zakończyło się Ogólnopolskie Czuwanie Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Króluj nam Chryste!                        

Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ

 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content