Sprawozdanie z nocnego czuwania | Jasna Góra z 1 na 2 lutego 2024

OGÓLNOPOLSKIE NOCNE CZUWANIE WSPÓLNOT DZIEŁA INTRONIZACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NA JASNEJ GÓRZE – 1 / 2 LUTEGO 2024 R.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów po raz 28. przybyły do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Ogólnopolskie Nocne Czuwanie.

O godzinie 19:00 w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w obecności redemptorysty o. Andrzeja Zająca oraz duszpasterza diecezji wrocławskiej ks. Kazimierza Sroki, uczestnicy czuwania zgromadzili się na spotkaniu podsumowującym rok formacyjny 2023 r.

W przededniu Dnia Życia Konsekrowanego rozważania apelowe wygłosił Prowincjał Paulinów o. Arnold Chrapkowski. Modlitwie przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo oraz bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

Po modlitwie apelowej w imieniu Wspólnot o. Andrzej Zając CSsR wyraził wdzięczność abp. Wacławowi Depo za wspólną modlitwę i udzielone błogosławieństwo, jak również bp. Andrzejowi Przybylskiemu za podjęcie pasterskiej posługi podczas nocy czuwania. O. Andrzej podziękował również księżom, członkom i animatorom Wspólnot przybyłym z wielu parafii naszej Ojczyzny. Słowa podziękowania popłynęły także do Paulinów, gospodarzy tego świętego miejsca, za umożliwienie dorocznego czuwania przed wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski.

W słowie wprowadzenia do modlitwy o. A. Zając przytoczył m.in. naglące wezwanie Pana Jezusa do Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny z kwietnia 1939 roku: Niech Ojciec napisze do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyspieszenia Intronizacji. Jasna Góra jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. (Wyznania z przeżyć wewnętrznych, s. 209).

Wspólnoty świadome tego przesłania zgromadziły się u tronu Jasnogórskiej Królowej, aby prosić o rozwój Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w poszczególnych parafiach, diecezjach, w naszej Ojczyźnie i świecie, przez nawrócenie i przemianę ludzkich serc.

Biskup Andrzej Przybylski podczas Eucharystii w słowie do Wspólnot ukazał Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego jako drogę, właściwy kierunek, którym należy iść, aby osiągnąć cel zgodny z wolą Bożą. Zaznaczył, że Dzieło Intronizacji ma się rodzić w sercu człowieka, tak jak w scenie ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej dokonała się Intronizacja w sercach Symeona i Anny. Dzieło jest wielkim procesem i nie wydarzy się jednorazowo. To przemiana samego siebie i oddanie swego życia, życia naszych rodzin, parafii i Wspólnot Sercu Jezusowemu. Biskup Andrzej podkreślił, że: „Dzieło Intronizacji zawsze będzie trwało, dopóki będzie trwał świat, bo żeby Jezus mógł w naszym życiu panować, królować, żeby Jego Serce panowało i królowało – trzeba, żeby znalazło całkowite przyjęcie w naszym sercu. Dlatego Dzieło Intronizacji najbardziej potrzebuje naszej pokory”. Przytoczył także słowa Pana Jezusa do Rozalii Celakówny o ukochaniu życia ukrytego na wzór Jego życia w Nazarecie, na ukrycie się w Eucharystii: Chcę, byście kochali to życie ukryte. Ono nie tylko jest tak wielkiego znaczenia dla ciebie, dla Ojca , ale wszystkich dusz. Jest to lekarstwo na dzisiejsze czasy – gdy ludzie szukają uznania, wywyższenia – na pychę i bunt przeciw Bogu. (Wyznania z przeżyć wewnętrznych, s. 237-238).

Na zakończenie bp Andrzej powierzył Maryi Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i powiedział: „Trwajmy więc w tym Dziele z wielką pewnością i ufnością. Niech Serce Jezusa będzie wywyższone, niech Serce Jezusa panuje i króluje w każdym człowieku i w każdej rzeczywistości: kościelnej, polskiej i na całym świecie”. Amen.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content