Rozważania Kwiecień 2024

Wspólnoty Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego

Cechy zaangażowanych we Wspólnotę Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

(kwiecień 2024)

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu Wprowadzenie

Benedykt XVI

Często nie jest łatwo o zadowalającą syntezę życia duchowego i działalności apostolskiej. Presja dominującej kultury, która z uporem lansuje styl życia oparty na prawie silniejszego, na łatwym i pociągającym zysku, ostatecznie wywiera wpływ na nasz sposób myślenia, projekty i perspektywy naszej posługi, stwarzając zagrożenie, że zostaną one pozbawione motywacji wiary i chrześcijańskiej nadziei, które je zainspirowały. Liczne i ponaglające prośby o pomoc i wsparcie, kierowane do nas przez ubogich i zepchniętych na margines społeczeństwa, pobudzają nas do poszukiwania rozwiązań odpowiadających logice skuteczności, widocznych efektów i reklamy. Jednakże, umiłowani bracia i siostry, owa synteza jest absolutnie konieczna, byście mogli służyć Chrystusowi w czekającej na was ludzkości. W tym świecie pełnym podziałów nam wszystkim potrzebna jest głęboka i prawdziwa jedność serc, ducha i działań. (Spotkanie z członkami organizacji zajmujących się duszpasterstwem społecznym. 13.05.2010/Fatima)

*******

Majestat Jezusa wypływa z Jego Boskiej mocy. Serce Jezusa jest godne czci nieskończonej, bo swoją godność czerpie z osobowego zjednoczenia ze Słowem Bożym. Ono jest Sercem Boskiej Osoby Syna Bożego. Tylko Bóg jest nieskończonego majestatu. „Majestat Jego góruje nad ziemią i niebem” (Ps 148,13). On wyniósł Swój majestat nad niebiosa (por. Ps 8,2). Nawet samo Jego Imię jest wzniosłe i pełne majestatu (por. 2 Mch 8,15). Zapowiedziany Mesjasz ma przyjść „w majestacie imienia Pana, Boga swego” (Mi 5,3a) i „rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi” (Mi 5,3b). Najwyraźniej majestat Jezusa przejawia się w czasie Jego męki. Stojąc przed ludźmi, Jezus ogłasza się najwyższym, Boskim sędzią, wzbudzając gniew swoich wrogów.

Medytacja

(Jezus W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1,21-28)

Dobrym wprowadzeniem do dzisiejszych rozważań są słowa reżyserki filmu Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II, Wandą Różycką – Zborowską („Przewodnik Katolicki” 42/2006), które mówią o fascynacji papieża Chrystusem: Dotychczas rzeczywiście zajmowałam się ludźmi pozornie zwyczajnymi, takimi, których nie znamy, a okazali się być niezwykli. Są tacy, którzy żyją bardzo cicho i skromnie, jakby na boku świata, a mogą być dla nas przykładem, wzorem życia. Oni są święci i ja takich ludzi spotykam. Fascynuje mnie zwyczajność w człowieku, prostota i jednocześnie wielkość. Jan Paweł II był taką osobą – choć powszechnie znany i wielbiony, był jednocześnie człowiekiem niezwykłej prostoty, skromności i pobożności. On nieustannie się modlił. Nawet gdy był otoczony tłumami ludzi i wianuszkiem fotoreporterów, nie przestawał rozmawiać z Panem Bogiem. Przy nim doświadczaliśmy obecności samego Chrystusa. My fascynujemy się Janem Pawłem II, a on nam zawsze mówił: „Spójrz na Chrystusa. Pójdź za Nim!”. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości, chodzi tylko o to, żeby to nasze powołanie odczytać i wypełnić, powiedzieć Panu Bogu „tak”. Sam Ojciec Święty był najlepszym przykładem wierności, bo kiedy usłyszał Jezusowe wołanie „Pójdź za Mną” – poszedł. Stąd tytuł filmu „Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II”.

Takiej fascynacji potrzeba i nam. Warto zatem w kontekście dzisiejszej ewangelii uświadomić sobie, czym Jezus nas zachwyca jako pełen majestatu?

1. Fascynacja nauką Jezusa. Ewangelista zapisał, że słuchający Jezusa zdumiewali się Jego nauką. Wielu, którzy najpierw się zdumiewali, następnie przechodzili w zachwyt nad słowami wypowiadanymi przez Syna cieśli z Nazaretu. Każdy z nas powinien zachwycić się nauką Jezusa, bowiem od fascynacji zaczyna się prawdziwe zaangażowanie w realizację Jego wskazań. Warto pamiętać, że sam zachwyt nie wystarczy. Trzeba za Jezusem konsekwentnie kroczyć. Bycie na drodze intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa jest takim kroczeniem.

2. Fascynacja mocą Jezusa. Ewangelista zapisał też, że wszyscy się zdumieli (…) nauką z mocą. Byli więc niejako porażeni także siłą, którą niesie Słowo. Owa moc wyrzucania złych duchów fascynowała, ale jednocześnie niepokoiła. Z pewnością jednak dawała dużo do myślenia. Każdy z nas powinien zafascynować się mocą Jezusa, który wszystko może. Ta świadomość sprawia, że człowiek chce budować na Chrystusie. Dla Boga nie przecież nic niemożliwego. I ta fascynacja mocą Jezusa jest charyzmatem Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.

3. Fascynacja skalą. Ewangelista zapisał również, że rozeszła się wieść. A zatem skala, na jaką nauczanie Jezusa się rozprzestrzeniło, fascynowało wielu. I dla nas jest to ważna kwestia. Fakt, iż tak wielu wyznaje na świecie Jezusa powinno być argumentem do coraz większego zaangażowania się w sprawy Kościoła. Świadomość, że tak wielu podobnie myśli powinno się stać się źródłem siły w chwilach zwątpienia. Człowiek Intronizacji to osoba mocna Bogiem.

Fascynacja Jezusem powinna wszystkich chrześcijan łączyć po to, aby wspólnie głosić ewangelię zbawienia. Nie chodzi tylko o to, aby się zachwycać, ale żeby konsekwentnie żyć Jezusem we wspólnocie Kościoła. Tacy mają być członkowie Wspólnot Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.

Motto na cały miesiąc: Z czystego serca rodzi się owoc dobrego życia (św. Tomasz z Akwinu)

Problemy do rozważenia

1. Jak jest moja wiara w moc Serca Jezusowego?
2. Co jest w moim życiu złym duchem?
3. Jak mogę bardziej korzystać z mocy Serca Jezusowego, nieskończonego majestatu? 4. Jak przekonać innych o sile Serca Jezusowego, nieskończonego majestatu?

Modlitwa

Panie Jezu, nieskończonego Majestatu, spraw, abyśmy umieli przeciwstawić się wszelkiemu złu, a przez to dokonywali codziennie intronizacji Twojego Serca i pociągali innych do Ciebie i Kościoła, w którym chcemy czuć się jak w domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

bp Janusz Mastalski

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content