Ojciec Andrzej Zając CSsR – rozważanie apelowe na Jasnej Górze. 1-2 luty 2023

OGÓLNOPOLSKIE NOCNE CZUWANIE WSPÓLNOT DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, 1-2 LUTY 2023 ROK | APEL

 

Ojciec Andrzej Zając CSsR – rozważanie apelowe

 

 

Maryjo, Królowo Polski!

 

 

Stajemy przed Tobą, o Maryjo, na tym jasnogórskim wzgórzu, by Ci dziękować i wypraszać potrzebne łaski. Wśród wielu pielgrzymów modlą się dzisiaj przed Tobą, Maryjo, licznie zgromadzeni członkowie i animatorzy Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z całej Polski.    Wspólnoty te istnieją w wielu parafiach naszej Ojczyzny i w ścisłej łączności      z duszpasterzami trwają na modlitwie, zwłaszcza cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, wynagradzając Sercu Bożemu za grzechy osobiste, rodzinne, narodowe i społeczne.

 

Tym apelem rozpoczynamy nasze doroczne czuwanie. Razem z Tobą, Maryjo, pragniemy najpierw dziękować Panu Bogu za kolejny rok naszej formacji, za przeżywane rekolekcje, dni skupienia, wspólną modlitwę i wiele różnych spotkań, które umacniają nas w tym Dziele Bożym.

 

Dziękujemy również za to, że w minionym roku papież Franciszek ogłosił heroiczność cnót Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Cekalakówny, przybliżając tym samym dzień jej beatyfikacji. To właśnie ona, Rozalia, pielęgniarka krakowskiego szpitala Świętego Łazarza podjęła z wielką gorliwością wezwanie Jezusa, wskazując na Jego miłość i Jego królowanie w świecie. To do niej sam Jezus skierował naglące wołanie, że za mało jest kochany, że Jego miłość jest zapomniana i ludzie jej nie znają. Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z wielką wdzięcznością przyjmują więc tę decyzję papieża prowadzącą do jej beatyfikacji.

 

Razem z Tobą Maryjo prosimy dzisiaj o ducha gorliwości dla wszystkich Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech wszyscy członkowie i animatorzy będą wierni swoim zobowiązaniom. Niech za Twoją pomocą i niedoścignionym wzorem odpowiadają miłością na nieskończoną miłość Boga względem każdego człowieka.

 

Powierzamy Ci Maryjo nasze rodziny:

– niech się w nich umacnia królowanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa;

– niech Jezus, Król Miłości, będzie w nich zawsze godnie przyjmowany;

– niech dojrzewają w nich chrześcijańskie i ojczyste obyczaje;

– niech młode pokolenie wzrasta w wierności Chrystusowi –

–  zgodnie z przesłaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

 

Prosimy o łaskę wytrwałej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy mogli naszą wiarą i miłością wynagradzać zaniedbania, zapomnienia i zniewagi, których tak wiele doznaje nasz Zbawiciel. Prosimy o łaskę kontemplacji eucharystycznej, osobistej i wspólnotowej, posługując się także modlitewnikami, zawsze przenikniętymi Słowem Bożym i doświadczeniem mistyków – jak poucza nas o tym św. Jan Paweł II.

 

Pragniemy w kolejnym roku naszej formacji przypominać i pogłębiać w naszych Wspólnotach niektóre myśli jakie zostawił nam św. Jan Paweł II na temat Bożego Serca i Najświętszej Eucharystii.

 

Modlimy się dzisiaj także za wszystkich zmarłych, którzy szczególnie angażowali się w to Dzieło, a zwłaszcza śp. ks. bpa Stanisława Stefanka, Ewę i Janusza Nosiadków – założycieli pierwszej Wspólnoty Intronizacyjnej w Krakowie, a także o. Jana Mikruta – redemptorystę, w 10-tą rocznicę jego śmierci – wyjednaj im Maryjo łaskę życia wiecznego z Chrystusem.

 

Królowo Polski! Tobie zawierzamy nas samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę, nasze posługiwanie, a przede wszystkim wielkie Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Niech przyczynia się do budowania w świecie cywilizacji miłości i prawdy, wprowadzając królestwo Boże w sercach ludzkich i w różnych wymiarach życia społecznego. Prowadź nas wedle Woli Bożej, przyjmij nasze zaangażowanie i miłość, oddajemy Ci nasze troski i radości.  Bądź nam Matką i prowadź nas do Jezusa.

 

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami. 

Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.             

Króluj nam Chryste! Amen.