Dzień skupienia w Centrum Dialogu w Toruniu | Program

wrz 30, 2022 | Aktualności

ZAPRASZAMY

na Dzień Skupienia

Młodzież wraz z Kapłanami
z Diecezji Toru
ńskiej i okolic oraz Wszystkich pragnących poznać

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Króla królów i Pana panów

8 października 2022 r. (sobota) Centrum Dialogu

Króluj nam Chryste! Plac Frelichowskiego 1, Toruń

Program:
09:45 Powitanie – Jadwiga Suchorzyńska, Animator Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ. 09:50 Wprowadzenie – Ks. Łukasz Meszyński, Asystent Kościelny KSM Diecezji Toruńskiej. 10:00 Konferencja – Ks. Bp Janusz Mastalski, Ogólnopolski Duszpasterz Wspólnot Dzieła

Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu – Kaplica Seminarium Duchownego.
11:00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bp. Janusza Mastalskiego – Kaplica

Seminarium Duchownego.

12:10 Przerwa na kawę.
12:30 Konferencja – O.Waldemar Sojka CSsR, życie, duchowość i przesłanie Czcigodnej

Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.
13:30 Przerwa na poczęstunek.
14:30 Świadectwa, podsumowanie.
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Błogosławieństwo, zakończenie.

O Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje
do wszystkich dusz na całej kuli ziemskiej!
Wyznania s. 374-375
Czcigodna Służebnica Boża Rozalia Celakówna, Apostołka Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa (1901-1944)

Organizator: Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Toruniu

Kontakt tel.: 601 692 630

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content