• Start
 • /
 • Aktualności
 • /
 • O. Andrzej Zając CSsR (1968 -2024) | Apostoł Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

O. Andrzej Zając CSsR (1968 -2024) | Apostoł Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

maj 20, 2024 | Aktualności

Ojciec Andrzej Zając urodził się 9 czerwca 1968 r. w Tarnowie. Do Zgromadzenia Redemptorystów wstąpił w 1989 r. Śluby zakonne złożył 2 lutego 1991 r., zaś śluby wieczyste 15 sierpnia 1995 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 2 czerwca 1996 r. w Tuchowie. Od 1996 r. pracował jako duszpasterz w Toruniu, a następnie w Siekierkach. Od 1999 r. podjął pracę misjonarza rekolekcjonisty. W latach 1999-2024 mieszkał w: Toruniu, Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach, Szczecinku, Bardzie. Od stycznia 2024 r. był dyrektorem misji w Zamościu.

W nocy z 12 na 13 maja 2024 r. wracając z rekolekcji prowadzonych dla Wspólnot Archidiecezji Gdańskiej uległ wypadkowi samochodowemu. Na skutek odniesionych obrażeń, zmarł w poznańskim szpitalu 14 maja 2024 r.

———————————————————

O. Andrzej Zając CSsR od wielu lat angażował się w Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kontynuował wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego przekazane przez Czcigodną Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę. Jako kapłan i zakonnik głosił z głębokim przekonaniem, że jest to Boże dzieło do którego wszyscy zostaliśmy zaproszeni.

W 2013 r. po śmierci o. Jana Mikruta CSsR podjął aktywną współpracę z Krajową Założycielką Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Eleonorą Ewą Nosiadek. O. Andrzej pozostawał w gotowości do dyspozycji Wspólnot, sprawował nad nimi opiekę duszpasterską, prowadził formację i przyczyniał się do ich rozwoju w Polsce.

Oddany Dziełu i niestrudzony na drogach apostolskich, wspierał swoją obecnością i pomocą wszystkich, którzy jej potrzebowali. Głosił w parafiach rekolekcje intronizacyjne, kazania niedzielne, a dla wspólnot rekolekcje ogólnopolskie, diecezjalne i dni skupienia. Od wielu lat brał udział w corocznych nocnych czuwaniach Wspólnot w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz w bazylice Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

W 2023 r. w Sanktuarium Bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata modlił się wraz ze Wspólnotami za Kościół i Ojczyznę, polecając Prymasowi Tysiąclecia Intronizację Narodową Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jako doświadczony misjonarz głosił królestwo Boże wskazując na wielką miłość Serca Bożego do ludzi i potrzebę jej odwzajemniania. Przybliżał postać Rozalii Celakówny ukazując jej życie, duchowość i przesłanie.

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa było dla o. Andrzeja przedmiotem troski, modlitwy i ofiary. Poprzez otwarcie się na miłość Bożą, poświęcenie i heroizm życia, poprzez dobre słowo i czyn służył ofiarnie bliźniemu na wzór życia Rozalii Celakówny.

O. Andrzej posiadał dar nawiązywania i budowania relacji międzyludzkich. Jego otwartość i serdeczność zjednywały mu serca tych, których spotykał.

12 maja 2024 r. w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w Domu Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa w Swarzewie, o. Andrzej wygłosił ostatnie kazanie. W słowach skierowanych do Wspólnot pozostawił wezwanie do kontynuacji Dzieła: „ Niech trwanie przed Jezusem na adoracji będzie motywacją do tego, byśmy nie tracili czasu, ale szli, apostołowali, nawet gdy okoliczności są trudne”.

Bóg w niezmierzonej swej dobroci wskazuje nam przykłady ludzi – apostołów swojej Miłości. Takim apostołem był o. Andrzej Zając, który pozostanie w naszych sercach jako wierny orędownik Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dziękujemy Panu Bogu za o. Andrzeja, za głoszenie Chrystusa i świadectwo życia. Ufamy, że wstawia się za Dziełem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z tymi, którzy go poprzedzili do wieczności. W duchu wdzięczności ofiarujemy w naszych parafiach Msze Święte i modlitwy w intencji śp. o. Andrzeja.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków. Amen

Wspólnota Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

14 maja 2024 r.

 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content