CZERWIEC 2019

cze 21, 2019 | Formacja, Rok 2019

SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Czerwiec 2019 r. Rozważania

Szkaplerz powstał i stał się znany za sprawą francuskiej mistyczki Marii od Jezusa Schmid, przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny a zatwierdzony przez papieża Leona XIII w 1891 roku. Maria od Jezusa od dziecka miała żywy codzienny kontakt ze św. Józefem, swoim patronem od chrztu, a w życiu zakonnym dzięki łasce Bożej otrzymała natchnienie uczczenia Go tym szczególnym nabożeństwem. Zmagając się z przyziemnymi problemami utrzymania dużego domu zakonnego obrała ekonomem św. Józefa, który w cudowny sposób ratował ich finanse. W podziękowaniu za otrzymane łaski mówiła: „ Jeśli mój dobry ojciec nie ma swojego szkaplerza, pragnę, aby go otrzymał. Chcę, aby katolicy całego świata, nosząc go, godnie czcili patrona Kościoła powszechnego”. Dziś mamy wiele powodów by św. Józefowi nieustannie polecać siebie, naszych duszpasterzy i biskupów, papieża i cały Kościół oraz każdego człowieka.

Co symbolizuje szata szkaplerza? W Piśmie Świętym szata jest symbolem Bożego błogosławieństwa i mocy Bożej. Jest też znakiem przebaczenia i oczyszczenia, a także symbolem przyjęcia do chwały królestwa niebieskiego. Szkaplerz nie jest talizmanem ale jako poświęcona szata zaprasza do pogłębienia naszej wiary i współuczestnictwa w duchowym bogactwie Kościoła. Duchowe znaczenie szkaplerza Św. Józefa:

 1. Znak potężnego wstawiennictwa św. Józefa. Na szkaplerzu św. Józef tuli do siebie Dzieciątko Jezus, Zbawiciela świata. Św. Bernardyn ze Sieny mówi: „Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako Swego ojca z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”.
 2. Znak przewodzenia św. Józefa na drodze wiary. Św. Józef jest wzorem wiary. Żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność, dlatego stanowi dla nas umocnienie zwłaszcza gdy Bóg chce, abyśmy zawierzyli Mu na słowo a więc nie mając jasności co do Jego zamiarów.
 3. Znak więzi Józefa z Maryją. Św. Józef został przez Boga wybrany i powołany na męża Maryi, aby być nie tylko wiernym świadkiem tajemnicy Wcielenia ale jej powiernikiem w odniesieniu do Chrystusa i do przeczystej Małżonki oraz do każdego wierzącego.
 4. Znak pokory. Jesteśmy wezwani do naśladowania św. Józefa w pełnym pokory posłuszeństwie – cnocie, która wyraża się u niego w milczeniu i pracy w ukryciu. Jakże cenna jest „szkoła nazaretańska” dla nas kuszonych przez kulturę gloryfikującą pozór i sukces, niezależność i fałszywe pojęcie wolności! Jakże potrzebne jest przywrócenie wartości prostocie i posłuszeństwu, szacunkowi i poszukiwaniu z miłością woli Bożej.
 5. Znak sprawiedliwości. Benedykt XVI opisuje duchową postać Józefa z Nazaretu, odwołując się do Psalmu 1. Józef jako człowiek sprawiedliwy, żyje w kontakcie ze słowem Bożym i ma upodobanie w Prawie Pana. Wola Boża wyrażająca się w Prawie, nie jest dla niego czymś zewnętrznie narzuconym, nie jest legalizmem, który Jezus tak piętnuje u faryzeuszy, lecz jest wyrazem pełnej miłości relacji z Bogiem.
 6. Znak czystości. „Św. Józef miał piękną postać i łagodne oblicze, celował w niezrównanej skromności i obyczajowości. Odznaczał się doskonałą czystością w czynach i myślach. Charakter miał łagodny, był pełen miłości, uprzejmy i uczciwy; we wszystkim objawiał wprost anielskie skłonności. W cnocie i łasce czystości święty oblubieniec przewyższał serafinów posiadał bowiem w swym ziemskim ciele tę czystość jaką tamci posiadają nie mając ciał” pisze mistyczka i wizjonerka , Sł. Boża Maria z Agredy.
 7. Znak troski o rodzinę. Św. Józef jest patronem życia rodzinnego. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Józef wziął na siebie odpowiedzialność i ciężar troski o tę Rodzinę. Kościół otacza głęboką czcią Świętą Rodzinę, stawiając ją wszystkim rodzinom za wzór.
 8. Znak ojcostwa. Św. Józef służąc swojej Oblubienicy i Boskiemu Synowi; stał się dla wierzących wymownym świadectwem tego, iż „panować” znaczy „służyć”. Z jego przykładu mogą czerpać przydatną naukę ojcowie rodzin, przewodnicy czy ojcowie duchowni.
 9. Znak dla kapłanów. Kapłani powinni zwracać się do Józefa z gorącą prośbą, ażeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować Eucharystyczną Ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję, swoją posługę przybranego ojca Syna Bożego. U Józefa mogą oni wyjednać łaskę takiej czystości i takiej czci jaką on okazywał swemu przybranemu Synowi.
 10. Znak pracy i trudu. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego praca została przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia.
 11. Znak dobrego przejścia w życie wieczne. Św. Józef jest patronem dobrej śmierci. Miał ten przywilej, że umarł w ramionach Jezusa i Maryi.

Obowiązki noszących szkaplerz Św. Józefa: Szerzenie czci i naśladowanie św. Józefa. Regularna modlitwa. Uczestnictwo w nabożeństwach w marcu. Przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii. Noszenie szkaplerza św. Józefa. Modlitwa w intencji Ojca Św. i Kościoła Katolickiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu o uproszenie łaski szczęśliwej śmierci i w intencji przygotowania się do niej.

Przywileje dla czcicieli św. Józefa: otrzymać cnotę czystości i zwyciężać pokusy zmysłowości. Dostąpić łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem .Uzyskać łaskę Maryi i prawdziwego nabożeństwa do Niej. Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach, także materialnych niedostatkach. Rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa i pomoc w wychowaniu. Ojcowie otrzymają potrzebne łaski do rozwinięcia i wypełnienia swego powołania. Pracujący lub szukający pracy mogą znaleźć w nim potężnego orędownika. Dla kapłanów można uprosić laskę pobożności w sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Przywilej nadzwyczajnego wstawiennictwa za papieża i Kościół Św. Przez św. Józefa możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinie śmierci.

Marta Robin, francuska mistyczka, przekazała, że św. Józef stanie się „świętym trzeciego tysiąclecia”. Odkryty na nowo przez lud Boży, będzie miał wobec niego specjalną misje do spełnienia. Pielęgnujmy więc ze św. Józefem i pozwólmy aby nas wychowywał. W cieniu Jego troskliwej opieki będziemy zdolni podjąć wyzwania, jakie stoją przed nami – Chrześcijanami trzeciego tysiąclecia – pisał Bp. Jan Szkodoń we wstępie do „Modlitewnik czcicieli św. Józefa” wyd. Rafael- Kraków.

Opr. EN na podstawie „Potężny orędownik – tajemnica szkaplerza św. Józefa” i „ Szkaplerz św. Józefa”, oraz „Modlitewnik czcicieli św. Józefa” . Wydawnictwo Rafael – Kraków, tam też można zamówić szkaplerz św. Józefa dla członków Wspólnot dla Intronizacji NSPJ.

 • Adoracje i modlitwy

 • Rozważania

 • Homilie i kazania

 • Błogosławieństwa

 • Z życia wspólnot

 • Sympozja

 • Galeria

 • Audio

 • Wideo

Skip to content