OGÓLNOPOLSKIE NOCNE CZUWANIE

JASNA GÓRA 1/2 LUTY 2019 R.

Kaplica cudownego Obrazu Jasnogórskiej Królowej
Prowadzą Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z całej Polski

Modlić się będziemy w intencjach:
1. Wynagradzającej NSM i NSPJ za grzechy osobiste i społeczne
2. Naszej Ojczyzny, Kościoła, Prezydenta i rządzących
3. O dokonanie intronizacji NSPJ w parafii, diecezji i Polsce
4. O beatyfikację Sł. Bożej Rozalii Celakówny
5. O opiekę Św. Józefa nad każdą rodziną polską
6. O jedność w Polsce i pokój na świecie
7. O owoce apostolstwa i rozwój Wspólnot dla Intronizacji NSPJ

PROGRAM CZUWANIA

19:15 Spotkanie w Sali różańcowej z JE. Bp. Damianem Muskusem
21:00 Apel Jasnogórski – słowo JE Bp. Damian Muskus
22:00 Różaniec część I – prowadzą Wspólnoty diecezji łomżyńskiej, drohiczyńskiej, szczecińskiej, sosnowieckiej, poznańskiej.
22:30 Modlitwa za Polskę prowadzi Wspólnota Parlamentarna – posłowie i senatorowie RP.
23:00 Różaniec część II – prowadzą Wspólnoty diecezji sandomierskiej, bielsko – żywieckiej, katowickiej, częstochowskiej, krakowskiej
23:30 Modlitwa wieczorna – prowadzą Wspólnoty diecezji zamojskiej
24:00 Msza Święta i słowo Bp. Damian Muskus – posługa liturgiczna Wspólnoty diecezji płockiej
1:15 Różaniec część III – prowadzą Wspólnoty diecezji radomskiej, warszawskiej, warszawsko – praskiej, gdańskiej, lubelskiej
2:00 Droga krzyżowa – prowadzą Wspólnoty diecezji rzeszowskiej, przemyskiej, tarnowskiej, ełckiej, pelplińskie
3:00 Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego – prowadzą Wspólnoty diecezji wrocławskiej, świdnickiej, zielonogórskiej,
3:30 Różaniec część IV – prowadzą Wspólnoty diecezji białostockiej,         legnickiej, toruńskiej, gliwickiej, koszalińsko – kołobrzeskiej
4:10 Pieśni dla naszej Królowej, godzinki – wszyscy.

Zgłoszenia grup i informacje: 12 412 61 05 lub 601 746 225