W sobotę 24 października 2020 roku
odeszła do Domu Ojca droga nam wszystkim

Ewa Nosiadek

założycielka i animatorka krajowa
Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
Króla królów i Pana panów.
Złączeni w bólu, dziękujemy Panu Bogu
za dar Jej życia i całkowite oddanie siebie Dziełu.
Pokój Jej duszy.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie…
Składamy serdeczne wyrazy współczucia
i podziękowanie Synom z Rodzinami oraz Siostrze
za współuczestniczenie w dziele Intronizacji, życzliwość
i wszelką pomoc, dzięki którym mogła wypełniać posłannictwo.
Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów
z całej Polski

Pogrzeb śp. Ewy Nosiadek odbył się dnia 28.10.2020r. o godz. 11:00
link do transmisji :

https://www.youtube.com/watch?v=3xeItI21ID0&feature=emb_err_woyt

Słowo podziękowania.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce składają podziękowanie Krajowej Założycielce Wspólnot śp. Ewie Nosiadek za wielkie świadectwo wiary, trud apostolski i owocną współpracę, które z Woli Bożej zainicjowała 25 lat temu w Krakowie, wypełniając orędzie Serca Jezusa do Narodu Polskiego.

Droga Ewo, ukochałaś Serce Jezusa i dałaś nam świadectwo, jak odpowiadać na Jego wielką Miłość. Byłaś wzorem niestrudzonego, oddanego Boskiemu Sercu apostoła. Kochałaś Boga i ludzi. Nie tylko uczyłaś nas, jak wypełniać Wolę Bożą w trudzie życia, ale sama byłaś tego przykładem do końca. Pozostaniesz w naszych sercach, modlitwie
i pamięci. Dziękujemy Ci za dni skupienia, rekolekcje, intronizacje w parafiach Polski, sympozja, ogólnopolskie czuwania na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu oraz pielgrzymki. Bóg zapłać.

Wspólnoty z całej Polski, w duchu jedności i wdzięczności, łącząc się na modlitwie, proszą Miłosiernego Boga, abyś wraz z tymi, którzy poprzedzili Ciebie w drodze do Domu Ojca: mężem Januszem Nosiadkiem, o. Henrykiem Klimajem, o. Janem Mikrutem, ks. biskupem Stanisławem Stefankiem, wstawiała się, byśmy wypełnili Wolę Bożą, a Ojczyzna nasza stała się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi.

Wszystkie Wspólnoty składają serdeczne wyrazy współczucia i podziękowanie Synom z Rodzinami oraz Siostrze za współuczestnictwo w Dziele Intronizacji, życzliwość i wszelką pomoc, dzięki którym mogła wypełniać swoje posłannictwo.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Polski.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

Kraków, 28.10.2020 r.