Musimy upaść na kolana

Dziękując Bogu za życie i ponad dwudziestoletnią opiekę duszpasterską śp. Biskupa Stanisława Stefanka nad Wspólnotami dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, pragniemy podzielić się ostatnią radą, jaką przekazał, we wstępie do najnowszej książki „Rekolekcje kapłańskie – Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa”, by odnowić
i wskrzesić wiarę w naszym narodzie, oraz Jego błogosławieństwem dla dalszej pracy.

Ewa Nosiadek, moderator krajowy Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek

Ksiądz Kardynał Rober Sarah w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem odniósł się do istotnych treści opublikowanej przez siebie najnowszej książki pt. „ Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”. W tej rozmowie z jednej strony przedstawił diagnozę sytuacji duchowej i społecznej świata zachodniego, a z drugiej strony wskazał na bardzo konkretne zadania, jakie ma podjąć człowiek wiary. W diagnozie odniósł się do programu laicyzacji, jaki od kilkuset lat, szczególnie od rewolucji francuskiej, próbują zrealizować „budowniczy nowego ładu”. Mówi Ksiądz Kardynał o ogniu, nawiązując do spalonej Katedry Notre Dame w Paryżu. „Ogień, który zniszczył Kościół, szczególnie w Europie, wydaje się o wiele bardziej destrukcyjny niż ten, który zniszczył Katedrę Notre Dame. To ogień intelektualnego, doktrynalnego i moralnego zamieszania, to strach przed głoszeniem prawdy o Bogu i człowieku oraz przed przekazywaniem wartości moralnych i etycznych w tradycji chrześcijańskiej i bronienie ich; to utrata wiary, ducha wiary, utrata poczucia obiektywizmu wiary, a tym samym utrata wrażliwości na Boga”.

     Ten ogień dotarł do Polski i w sposób bezwzględny atakuje najświętsze dary, jakie otrzymaliśmy od Zbawiciela: Matkę Najświętszą, Eucharystię, kapłaństwo. Ten ogień próbuje podpalić wszystkie środowiska, zwłaszcza te, które zwyczajowo mają duży wpływ na poziom życia moralnego i rozwój intelektualny młodzieży, czyli edukację i dzieła kultury propagowane przez instytucje do tego ustalone.

Odkryć adorację

W Polsce mamy program, który przygotował nas na tę falę agresją, program, który możemy szeroko rozwinąć, otwierając właściwe źródła obrony przed agresję. Jest to program, który Ksiądz Kardynał określił jako odnalezienie znaczenia adoracji. „Musimy upaść na kolana! Najważniejsze jest ponowne odnalezienie znaczenia adoracji! Utrata sensu adoracji Boga jest źródłem wszystkich kryzysów, które nękają dzisiaj świat i Kościół. Świat umiera, bo brakuje czcicieli Boga! Odzyskamy poczucie godności osoby ludzkiej, gdy uznamy transcendencję Bożą. Człowiek jest wielki i osiąga swą najwyższą godność tylko wtedy, gdy klęczy przed Bogiem. Człowiek na kolanach wstrząsa dumą szatana”. W szczegółowym zaleceniu tego programu widzi Ksiądz Kardynał jako przewodników i opiekunów kapłanów i biskupów. „Aby ludzie adorowali Boga, kapłani i biskupi muszą być Jego pierwszymi czcicielami”.

Kult Serca Pana Jezusa

Przygotowanie duchowe Polski na taki program odnowy, a w niektórych wymiarach obrony przed złem, wpisane jest głęboko w  duchowość kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w program przekazany przez Pana Jezusa św. Siostrze Faustynie Kowalskiej jako sekretarce Miłosierdzia Bożego. Bardzo głęboko utrwaliła się adoracyjna obyczajowość i modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego. W wydarzeniach drugiej wojny światowej i na dzisiejsze zapalanie pożarów przekazał nam dobry Ojciec program, który opisała w swoich przeżyciach mistycznych Sługa Boża Rozalia Celeakówna, a który w sposób maksymalnie wierny jej sugestiom, w duchu Miłości Miłosiernej realizują Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnoty te jako akcent zasadniczy swojej duchowej pracy mają zapisaną adorację – musimy upaść na kolana! Wiernie odmawiają modlitwę różańcową. Stąd też pożyteczną inicjatywą jest organizowanie rekolekcji dla członków Dzieła, a osobno dla kapłanów pragnących poznać dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsze takie rekolekcje odbyły się w dniach 29 do 31 lipca br., w domu rekolekcyjnym w Radomyślu.

Misja kapłanów

Właśnie na kapłanów w sposób szczególny nastawiony jest atak, to ci, którzy uruchamiają rozmaitymi sposobami niepokoje. Stąd też Kardynał Sarah właśnie kapłanom poświęcił najwięcej czasu w omawianej książce. „Ponieważ wiem, że cierpią. Wielu czuje się porzuconymi.” Stąd też niezwykle serdecznie zwraca się do wszystkich kapłanów. „W tej książce chciałem dodać odwagi kapłanom i powiedzieć im: kochajcie swoje kapłaństwo! Bądźcie dumni z bycia ukrzyżowanymi z Chrystusem! Nie bójcie się nienawiści świata! Chciałem wyrazić moją sympatię, jako ojca i brata, kapłanom na całym świecie, często pracującym w cieniu i zapomnianym, którymi społeczeństwo nierzadko pogardza”.

     Materiały, które otrzymujemy w prezentowanej publikacji, pokażą nam najważniejsze  nurty duchowe i wprowadzą istotne obowiązki opiekuna Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Publikowane konferencje omawiają szczegóły tego dzieła. Trzeba powiedzieć za Księdzem Kardynałem, Prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „Wiara jest jak ogień – święty ogień! Niech ogrzewa nasze serca w ten czas  >> zimny << Zachodu. Kiedy ogień pali się w ciemnościach nocy, ludzie stopniowo gromadzą się wokół niego”. Życzymy wszystkim kapłanom, aby korzystając z prezentowanych materiałów rozpalali Boże ogniska, adoracyjne wspólnoty i by przyłączały się do nich kolejne serca wiernych.

                                          Błogosławieństwo

Włączam się w całoroczny obecny program apostolski Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa według możliwości – przez modlitwę cierpliwie zanoszoną Bogu i zawierzenie Bogu mojego życia osobistego, a wszystkim Wspólnotom niech Pan Bóg otwiera skarby Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyście mogli ten rok pracy owocnie wykorzystać.

Z serca Błogosławię

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek

Święto Objawienia Pańskiego,   6 stycznia 2020 r.