MAJ 2018

maj 21, 2018 | Formacja, Rok 2018

Błogosławieństwa drogowskazem apostoła Intronizacji NSPJ – maj 2018 r.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI

Czwarte błogosławieństwo zaleca sprawiedliwość i wskazuje, że jej właściwe zaprowadzenie w świecie stanowi przymiot ludzi dobrych. Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości nie ogranicza się do  troski o siebie i najbliższych, lecz niestrudzenie wstawia się za najbiedniejszymi i zmarginalizowanymi, którzy wskutek nieokiełzanej żądzy zysków stali się ofiarami. Praktyki stosowane przez banki, wielkie koncerny  i międzynarodowe korporacje polegają na wyzyskiwaniu i ograniczaniu praw ludzi pozbawionych możliwości skutecznej obrony. W homilii wygłoszonej 4 czerwca 1991 r. w Radomiu Jan Paweł II powiedział: „Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości z pewnością oznacza dążenie do przezwyciężenia wszystkiego co jest niesprawiedliwością i krzywdą, co jest pogwałceniem praw człowieka”.

Życie dostarcza wielu okazji do szlachetnej działalności, której podstawę stanowi wrażliwość na krzywdę i płacz dotkniętych skutkami różnych odmian i form niesprawiedliwości. „Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości – to znaczy czynić wszystko, aby to prawo było przestrzegane, aby żaden człowiek nie stawał się ofiarą agresji na jego życie czy zdrowie: aby nie był niewinnie zabijany, torturowany, dręczony, zagrożony.”

Sprawiedliwość obejmuje słuszny to jest właściwy, porządek między ludźmi, a także między ludźmi a Bogiem, oraz między ludźmi a światem. Refleksję nad czwartym błogosławieństwem z obietnicą, Benedykt XVI rozpoczął od nawiązania do obietnicy „pocieszenia”: „ Tam obietnice otrzymują ci, którzy nie poddają się dyktatowi panujących opinii i zwyczajów , lecz w cierpieniach stawiają im opór, tutaj chodzi o ludzi, którzy się uważnie przypatrują i którzy szukają rzeczy wielkich, autentycznej sprawiedliwości i niekłamanego dobra”.

Sprawiedliwość człowieka oznacza wolę naśladowania Boga, którego miłosierdzie i łaska są przeznaczone całej ludzkości i dla każdego człowieka.

W adhortacji apostolskiej „ Gaudete et esultate” z dnia 9 kwietnia 2018 r. Papież Franciszek w pkt.77 pisze: „ Głód i pragnienie” to doświadczenia bardzo intensywne, ponieważ odnoszą się do podstawowych potrzeb i są związane z instynktem przetrwania. Są osoby, które bardzo pragną sprawiedliwości i dążą do niej, szukają jej z dużym  zaangażowaniem. Jezus mówi, że będą nasyceni, ponieważ prędzej czy później pojawi się sprawiedliwość, a my możemy wnieść swój wkład, aby była ona możliwa, nawet jeśli nie zawsze widzimy rezultaty tego trudu.

W pkt. 78 pisze: Jednak sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest podobna do tej, jakiej szuka świat, bardzo często splamionej małostkowymi interesami, manipulowanej z jednej lub drugiej strony. Rzeczywistość pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę korupcji, stać się częścią tej codziennej polityki na zasadzie, „ daję, aby inni mi dali”, gdzie wszystko staje się kupczeniem. Tak wielu ludzi cierpi z powodu niesprawiedliwości, wielu z nich bezradnie patrzy, jak inni na przemian dzielą się „tortem życia”. Niektórzy rezygnują z walki o sprawiedliwość i postanawiają stanąć po stronie zwycięzcy. To nie ma nic wspólnego z głodem i pragnieniem sprawiedliwości, pochwalany przez Jezusa.

W pkt. 79. Taka sprawiedliwość zaczyna się wypełniać w życiu każdego z nas, gdy postępujemy sprawiedliwie w swoich decyzjach, co następnie przekłada się na poszukiwanie sprawiedliwości dla ubogich i słabych. Prawdą jest, że słowo „sprawiedliwość  może być synonimem wierności woli Boga w całym naszym życiu, ale jeśli nadamy mu sens bardzo ogólny, to zapominamy, że dotyczy ono zwłaszcza sprawiedliwości wobec bezbronnych: „ Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iż 1, 17) Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością.

Bibliografia  :

Adhortacja apostolska „ Gaudete et esultate” Papież Franciszek – 9.04.2018 r. Osiem błogosławieństw – Medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI – ks. prof. W. Chrostowski . opr. EN

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content