Przeskocz do treści

+LEON XIII - QUAMQUAM PLURIES –
O OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA – ENCYKLIKA (CD)

Listopad 2019 r. Rozważania

Toteż Jezus Chrystus jest pierworodnym wszystkich chrześcijan, którzy są Mu braćmi wskutek przybrania i wskutek Odkupienia. To właśnie jest powód, który sprawia, iż św. Józef rozumie, że w szczególny sposób powierzono mu wszystkich wiernych, należących do Kościoła, członków owej wielkiej, aż po krańce ziemi rozprzestrzenionej rodziny, wobec
której jako małżonek Maryi i ojciec Jezusa Chrystusa cieszy się niemal ojcowską władzą. Dlatego jest rzeczą słuszną i należy się św. Józefowi przed innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego tak, jak strzegł ongiś najsumienniej Rodzinę z Nazaretu, gdzie była tego potrzeba.

Czytaj dalej... "LISTOPAD 2019 r."

+LEON XIII - QUAMQUAM PLURIES –
O OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA – ENCYKLIKA

Październik 2019 r. Rozważania

W 1903 Leon XIII wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o kulcie św. Józefa Quamquam pluries, do zapoznania się z którą zachęcamy.

O opiece św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, pod którą uciekać się powinniśmy w tych trudnych czasach.

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i innych Biskupów trwających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską!

Czytaj dalej... "PAŹDZIERNIK 2019 r."

SŁUŻBA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Wrzesień 2019 r. Rozważania

Św. Józef jako młody człowiek wyróżniał się pobożnością i szlachetnym
charakterem. Prostota duszy św. Józefa nie oznaczała wcale, że nie umiał
dostrzegać trudności i problemów swego życia w całej ich zawiłości. Przypadło mu bowiem w udziale to, co najgorsze na ziemi i to co najlepsze mogło dać niebo. Nie posiadał on zaszczytów i chwały, pieniędzy i dostatku, władzy i poważania, miłości ziemskich i rozmaitych przyjemności, ani osobistej sławy czy też budzącego szacunek zawodu. Nie posiadał nic z tego co ceni świat.

Czytaj dalej... "WRZESIEŃ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF NASZ OPIEKUN

Sierpień 2019 r. Rozważania

Na ten urlopowy czas rozważań, rozpocznę od znanej za pewnie opowieści, jak w czasie wojny Siostry prowadzące sierociniec stanęły przed problemem głodu. Zmartwienie narastało: co damy jeść naszym podopiecznym. Do przełożonej podeszła w pewnym momencie najstarsza zakonnica z pytaniem: a mogłabym w tej intencji ofiarować kartofelka Św. Józefowi? Miała oczywiście na myśli figurę Protektora stojąca na dziedzińcu sierocińca. Ale co mi siostra teraz zawraca głowę kartofelkiem – zdenerwowała się przełożona – niech siostra robi co uważa za słuszne. Nazajutrz rozlega się dzwonek u furty. Siostry otwierają.

Czytaj dalej... "SIERPIEŃ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN ROZALII CELAKÓWNY

Lipiec 2019 r. – Rozważania

Pomocnikami Służebnicy Bożej Rozalii w drodze do świętości stali się "osobiści święci" których sobie obrała - św. Teresa od Dzieciatka Jezusa oraz św. Józef. Obrazek św. Tereni otrzymała od swojej mamy Joanny Rozalia mając 13 lat. Była tam też nowenna do Przenajświętszej Trójcy o jej beatyfikację oraz krótki życiorys (nowennę tę odmawiała Rozalia przez całe życie).Św. Tereska trafiła do przekonania Rozalii jak nikt inny.
Znalazła wreszcie świętą, którą mogła naśladować. Rozalia nie tylko modliła się za jej wstawiennictwem ale obrała ją sobie za patronkę i mistrzynię. Od tego czasu aż do końca życia stosunek Rozalii do Jezusa był jak dziecka do Ojca czy matki - dzieliła się z Nim swoimi troskami i radościami, prosiła o radę i światło. Rozalia naśladowała francuską
karmelitankę tak wiernie, że spowiednik nie wahał się upatrywać w niej "drugiej św. Teresy z Lisieux" Zresztą do podążania "małą drogą" i bycia zawsze dzieckiem zachęcała Rozalię także sama Maryja i Jezus. "Moje dziecko. kochaj Mnie prosto jak małe dziecko kocha swych rodziców" Już jako dojrzała kobieta przyznała się spowiednikowi, że nadal odczuwa iż jest najmniejszym z dzieci: "Mam wrażenie, że jestem naprawdę
dzieckiem czteroletnim, które przychodzi do używania rozumu, bo Pan Jezus mojej duszy objawia tajemnice swej miłości tak, jak dziecku, więc siłą faktu nie mogę czuć się inaczej jak dziecko”.

Czytaj dalej... "LIPIEC 2019 r."

SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Czerwiec 2019 r. Rozważania

Szkaplerz powstał i stał się znany za sprawą francuskiej mistyczki Marii od Jezusa Schmid, przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny a zatwierdzony przez papieża Leona XIII w 1891 roku. Maria od Jezusa od dziecka miała żywy codzienny kontakt ze św. Józefem, swoim patronem od chrztu, a w życiu
zakonnym dzięki łasce Bożej otrzymała natchnienie uczczenia Go tym szczególnym nabożeństwem. Zmagając się z przyziemnymi problemami utrzymania dużego domu zakonnego obrała ekonomem św. Józefa, który w cudowny sposób ratował ich finanse. W podziękowaniu za otrzymane łaski mówiła: „ Jeśli mój dobry ojciec nie ma swojego szkaplerza, pragnę, aby go otrzymał. Chcę, aby katolicy całego świata, nosząc go, godnie czcili patrona Kościoła powszechnego”. Dziś mamy wiele powodów by św. Józefowi nieustannie polecać siebie, naszych duszpasterzy i biskupów, papieża i cały Kościół oraz każdego człowieka.

Czytaj dalej... "CZERWIEC 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF MĄŻ MARYI

     Maj 2019 r. Rozważania

„Bądź przekonana, rzekła pewnego razu Najświętsza Maryja Panna do św. Brygidy, iż św. Józef światłem Ducha św. oświecony dobrze wiedział, iż byłam czystą w myślach, słowach i uczynkach moich. Połączył się ze mną nie w tym celu by mię mieć za małżonkę, ale raczej, aby być stróżem dziewictwa mojego. Mnie zaś samą Duch św. pouczył iż żadną miarą wątpić mi nie trzeba, jakoby nazwa małżonki Józefa z rozporządzenia Opatrzności Bożej mi nadana, na jakąkolwiek skazę dziewictwo moje narazić miała”. Małżeństwo Józefa zostało przewidziane w Bożym planie zbawienia po to, by Chrystus mógł przyjść na świat w rodzinie. Ich małżeństwo było nie tylko wspólnym przeżywaniem radości, doświadczeń i spraw codziennych, ale przede wszystkim wspólnotą życia w łasce.

Czytaj dalej... "MAJ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF WZOREM CNÓT

Kwiecień  2019 r. Rozważania

Św. Józef jest nie tylko patronem i opiekunem, ale stanowi wzór życia chrześcijańskiego. Dla nas czcicieli Serca Jezusa niech będzie nauczycielem cnót, pomocnikiem na drogach i zakrętach naszego życia. Wiara, nadzieja, miłość Boga i bliźniego, czystość duszy i ciała, sprawiedliwość, pobożność, roztropność, pokój i ład wewnętrzny to tylko nieliczne przymioty Józefa.

Czytaj dalej... "KWIECIEŃ 2019 r."

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN JEZUSA I MARYI

Marzec  2019 r. Rozważania

Czcigodni Bracia, ( pisze w encyklice papież Leon XIII) znacie stosunki, w których żyjemy; są one dla Kościoła katolickiego tak niepomyślne jak nigdy przedtem. Widzimy przecież, że u wielu znika wiara, która jest podstawą cnót chrześcijańskich, i oziębia się miłość, młodzież dorasta bez wiary i bez obyczajów, do Kościoła Chrystusowego ze wszystkich stron szturmuje podstęp i przemoc i toczy się gwałtowna walka przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że podstawy naszej świętej religii z coraz większą bezczelnością bywają zaczepiane. (…)W tak trudnym i smutnym położeniu, w którym niedola jest tak wielka, że ludzkie środki ku jej zaradzeniu nie wystarczają, możemy się tylko od Boga spodziewać pomocy i ratunku. Dlatego postanowiliśmy zachęcić pobożność chrześcijańskiego ludu do gorliwego i wytrwałego wzywania opieki Bożej.

Czytaj dalej... "MARZEC 2019 r."