Przeskocz do treści

4 stycznia 2021 r. upłynęła 8 rocznica śmierci śp. o. Jana Mikruta CSsR, Opiekuna Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce w latach 1998-2013. Z modlitwą i pamięcią wspominamy i dziękujemy za jego życie, kapłaństwo, nauki, rekolekcje, opiekę duszpasterską.

Czytaj dalej... "Ojciec Jan Mikrut – Głos Katolicki 2020"

Króluj nam Chryste!

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO 2021 ROKU

Arcybiskupom, Biskupom, Księżom, Opiekunom duchowym Wspólnot, Siostrom Zakonnym, wszystkim animatorom i członkom Wspólnot wraz z rodzinami, 

życzenia Bożej opieki, wstawiennictwa Matki Najświętszej, św. Józefa, życia w miłości i świętości,  w wypełnianiu woli Bożej. Niech Dzieciątko Jezus napełnia wszystkich pokojem, uzdrawia, jednoczy oraz błogosławi na Nowy 2021 Rok 

 - życzą Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czytaj dalej... ""

Intronizacja, to świadomy akt, decyzja, aby w każdym przejawie życia osobistego, rodzinnego, społecznego punktem odniesienia był Chrystus, Jego Serce, a w relacjach międzyludzkich - miłość. W Intronizacji na pierwszym miejscu jest „Ty”, w odniesieniu do Chrystusa, Jego Boskiego Serca.   Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to decyzja wyboru Jezusa, Jego Serca, „w którym mieszka cała pełnia Bóstwa”.

Czytaj dalej... "Intronizacja osobista i w rodzinie – o. Jan"

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  (J1,14)

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Narodzi się nam Król królów i Pan panów. Z wielkim utęsknieniem oczekujmy przyjścia Króla nad królami, aby Bogu Ojcu złożyć  chwałę i uwielbienie.

Czytaj dalej... "Akt Intronizacji NSPJ w rodzinach"

Kończy się powoli kolejny rok 2020, w którym trzeba było zrezygnować z wielu planów. We Wspólnotach Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa było podobnie, przeżywaliśmy wiele trudności, by wspólnie spotkać się razem, a różne piękne przedsięwzięcia i projekty odkładaliśmy na przyszłość. Istotne tutaj i warte przypomnienia jest to, co czytamy w pismach mistycznych Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, aby dla Dzieła Intronizacji Serca Bożego, dla królowania Jezusa Chrystusa, uczynić wszystko co możliwe, choćby po ludzku niewiele można było uczynić. Tym bardziej to, co z łaski Bożej i ludzkiego wysiłku, można było zrealizować w tym roku, zasługuje dziś na uznanie i przypomnienie. Łączymy te wysiłki z naszą modlitwą, zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem, o prawdziwe królowanie Jezusa Chrystusa w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach parafialnych, Ojczyźnie i świecie. 

Czytaj dalej... "Królowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu"

Ukochała Serce Jezusa i dała nam świadectwo

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękujemy za dar życia i posłannictwo Krajowej Założycielki Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Ewy Nosiadek, która odeszła do Domu Ojca 24 października 2020 roku.

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce składają podziękowanie śp. Ewie Nosiadek za wielkie świadectwo wiary, trud apostolski i owocną współpracę w dziele, w które, z Woli Bożej włączyła się 25 lat temu w Krakowie wypełniając orędzie Serca Jezusowego do Narodu polskiego tworząc Wspólnoty wynagradzające Bożemu Sercu.

Czytaj dalej... ""

Nowennę można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią. 

W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach lub w zamkniętych domach. Ojciec Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczo- nym i porzuconym swą ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zara- żenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi. Spowiadał wiernych i udzie- lał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał. Wielu duchownych oddało swe życie w cza- sie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swym braciom potrzebującym pomocy. Trady- cja przypisuje wstawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy w latach 1709 –1710. 

Czytaj dalej... "NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W CZASIE EPIDEMII"

Dziękując Bogu za życie i ponad dwudziestoletnią opiekę duszpasterską śp. Biskupa Stanisława Stefanka nad Wspólnotami dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, pragniemy podzielić się ostatnią radą, jaką przekazał, we wstępie do najnowszej książki „Rekolekcje kapłańskie – Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa”, by odnowić
i wskrzesić wiarę w naszym narodzie, oraz Jego błogosławieństwem dla dalszej pracy.

Ewa Nosiadek, moderator krajowy Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czytaj dalej... "Musimy upaść na kolana"