Błogosławieństwo – JE Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek

Włączam się w całoroczny obecny program apostolski
Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
według możliwości – przez modlitwę cierpliwie zanoszoną Bogu
i zawierzenie Bogu mojego życia osobistego,

a wszystkim Wspólnotom niech Pan Bóg otwiera skarby
Najświętszego Serca Pana Jezusa, abyście mogli ten rok pracy
na Chwałę Bożą wykorzystać.

Z serca błogosławię.

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek

Święto Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2020 r.