O Władysław Kubik SJ

Rekolekcje adwentowe
W oparciu o przesłanie Rozalii Celakówny.
O. Władysław Kubik SJ
II część
III część