Konferencja: Najświętsze Serce Jezusa na tle biblijnym, wygłoszona w Katedrze łomżyńskiej