Życzenia Świąteczne 2022

gru 26, 2022 | Aktualności, Wiadomości

Prawda dźwiga człowieka. Kiedy człowiek nie dźwignie siebie,

gmach zbudowany ciśnie podwójnym zaprawdę ciężarem,

który wszyscy w sobie znajdujemy jak tajemniczy ekstrakt –

obiegając zdumione ulice, po których obwodzi się osła

(coraz mniej w tych ulicach prawdy? czy coraz więcej?),

Patrzmy spokojnie przed siebie, nie dosięga nas przestrach.

Karol Wojtyła, Kościół

Także my wszyscy ciągle stawiamy te same pytania, które stawiał Karol Wojtyła w poemacie Kościół – ile jest prawdy w nas i dokoła nas, na naszych ulicach, w naszych domach, w naszych środowiskach? Coraz mniej czy coraz więcej? Są to dramatyczne pytania dotyczące „jakości” naszego życia, które warto postawić na nowo w czasie Bożego Narodzenia i na przełomie kolejnych lat w perspektywie nadchodzącego Nowego Roku 2023. Są to w gruncie rzeczy pytania o nasze zbawienie. Demon rozsiewa fałsz, budzi niepokój, zwodzi i nęka, wzbudza beznadziejność. Czy jesteśmy zdolni go zawstydzić? Czy go rzeczywiście zawstydzamy opowiadaniem się po stronie prawdy. Czy nie „kłaniamy się okolicznościom”, a „prawdom każemy stać za drzwiami”, jak przestrzegał Norwid?

W Prologu św. Jana, który znowu kilkakrotnie zabrzmi nam w uszach w okresie Bożego Narodzenia, czytamy o Słowie, które stało się ciałem, że „przyszedł pełen łaski i prawdy” (J 1,14), albo „łaski prawdy”, jak chce inna starożytna lekcja tego niezwykłego zdania. „Łaska i prawda [łaska prawdy] przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). Jakaż niezwykła nowość i świeżość promieniuje z tego zdania!

Bóg daje się nam łaskawie jako Prawda, która oświeca nas od wewnątrz, a w ten sposób nas odnawia, przemienia, wyzwala, zbawia. Boże Narodzenie jest świętem zbawienia, jest wspomnieniem „cudu cudów”, jak powie św. Tomasz z Akwinu, dokonanym „dla nas i dla naszego zbawienia” w konkretności historycznej Betlejemskiej stajenki. Bóg w Słowie Prawdy zniża się pokornie w ciele, abyśmy mogli wznieść się chwalebnie do Niego, postępując nową drogą ducha i ciała. Pokora każe Bogu dać się nam do dyspozycji; czyni to po ludzku i na naszą miarę. My mamy odpowiedzieć całkiem po ludzku, ale w mocy wiary.

Przyjmujemy więc nadchodzące Boże Narodzenie jako kontynuację udzielającej się nam Łaski Prawdy, którą chcemy przyjąć naszą wiarą, aby „dźwignąć siebie”. Przy tej okazji patrzymy także na Maryję, Matkę Zbawiciela, Pośredniczkę prawdy o Nim i Wspomożycielkę w jej rozumieniu. Wzywamy Ją, jak Pseudo-Epifaniusz: „Podporo rozumienia wiary” (por. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 108). Zasadnie liczymy, że w ten sposób będzie więcej prawdy w nas i przez nas w świecie i że w ten sposób wszystko się dźwignie.

W tym czasie Bożego Narodzenia wzywamy także Maryję jako na Królową Pokoju, by wraz z Nią – jak pisał Karol Wojtyła – „patrzeć spokojnie przed siebie, aby nie dosięgał nas przestrach” . Od samego początku świętowanie tajemnicy Wcielenia Słowa było szczególnie połączone z budzeniem w ludziach nadziei, która stale ma rozmaite powody, by się w nas chwiać. Oby tak było i tym razem – to znaczy oby święta skierowały nas ufnie ku przyszłości, nawet jeśli odczuwamy wokół nas zamęt i niepokój.

Niech Zbawiciel upodoba sobie każdego z nas, a Jego Matka nas wspiera w nadchodzącym roku 2023!

ks. Janusz Królikowski

  • Adoracje i modlitwy

  • Rozważania

  • Homilie i kazania

  • Błogosławieństwa

  • Z życia wspólnot

  • Sympozja

  • Galeria

  • Audio

  • Wideo

Skip to content