Akt Intronizacji NSPJ w rodzinach

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  (J1,14)

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Narodzi się nam Król królów i Pan panów. Z wielkim utęsknieniem oczekujmy przyjścia Króla nad królami, aby Bogu Ojcu złożyć  chwałę i uwielbienie.

Prośmy, aby napełnił nasze serca miłością, radością i pokojem, abyśmy mogli żyć w Królestwie Jego Miłości. Módlmy się o świętość i nierozerwalność małżeństwa, za wszystkie rodziny, aby odnajdywały wiarę i zgodę wzajemną na przykładzie domu w Nazarecie.                                              

Zachęcamy, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia – od 25 grudnia do uroczystości Najświętszego Imienia Jezus w dniu 3 stycznia, został odnowiony w naszych rodzinach  Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w rodzinie. 

Zaprośmy Jezusa Chrystusa do naszych serc i do naszych rodzin, aby w nich królował przez miłość, pokój i sprawiedliwość. Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi polećmy nasze domy, aby otoczyli je swoją przemożną opieką. 

Boże Narodzenie, to czas spotkań i wzajemnych życzeń w gronie rodzinnym. Skierujmy zatem nasze zaproszenie do bliskich i znajomych, a także samotnie przeżywających tegoroczne święta do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  w rodzinach.

Król królów i Pan panów uniżył się, by podnieść nas i przynieść nadzieję.     Czy chcemy Go przyjąć?

Ze skruchą otwórzmy nasze serca na Jego przyjście, złóżmy Bożemu Sercu  dziękczynienie i wynagrodzenie za grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i całego świata. Na chwałę Bożą to uczyńmy. Króluj nam Chryste !

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Boże Narodzenie 25 grudnia 2020 r.