Przeskocz do treści

W przygotowaniu do przeżywania Paschy wraz z Jezusem Zmartwychwstałym szczególnego znaczenia nabierają słowa Zbawiciela wypowiedziane do św. Małgorzaty Marii Alacoque: Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości.

Przesłanie Pana Jezusa staramy się odczytywać w obecnym czasie, jaki przeżywamy we Wspólnocie Kościoła w Roku Rodziny „Amoris Laetitia” ogłoszonym przez papieża Franciszka w dniu 19 marca w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Służebnica Boża Rozalia Celakówna w doświadczeniach mistycznych otrzymała przekaz: Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu.

Pragniemy, aby wszystkie rodziny kierowały się Boskim prawem przez zachowanie przykazań miłości. Odpowiedzią na Bożą Miłość niech będzie dziękczynienie i zadośćuczynienie Bożemu Sercu za nasze grzechy i modlitwa o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego.

Arcybiskupom, Biskupom,
Kapłanom, Opiekunom Duchowym Wspólnot, Siostrom Zakonnym, Animatorom
i Członkom Wspólnot - życzymy niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus króluje w życiu: osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Niech paschalne „Alleluja” rozjaśnia mroki codzienności, wypełnia nadzieją i staje się źródłem niegasnącego pokoju, a jednocześnie będzie wezwaniem do wzajemnej odpowiedzialności za wypełnienie pragnienia Serca Pana Jezusa - o Intronizację Jego Boskiego Serca.

W imieniu Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce
Bogusława Kraszewska, Ewa Rokoszewska, Teresa Nowak

Wielkanoc, 4 kwietnia 2021 rok